Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1972 » Pagina 149-150

Bibliografie van West-Friesland c.a. 1970-1971

Algemene werken

BESSELAAR, H.: Negentig jaar Westfries Museum,
in: Spiegel Historiael, 5 (1970) 118-120.

BOERSMA, J. W. e.a.: Terpen, mens en milieu,
Haren, 1970, 116 blz. geïll. ( Triangelreeks).

BROERSEN, J.: Raadsherinneringen van een Westfriese journalist,
in: WFON, 37 (1970) 47-56.

GOETTSCH, R. P.: Merkwaardigheden uit een achttiende-eeuws handschrift,
in: WFON, 38 (1971) 90-93.

HAENTJENS, W. en JONG, J. DE: Rond het IJsselmeer. Langs de oude steden en nieuwe dorpen, langs havens en dijken, over het wijde water met al zijn boten,
Baarn, 1971, 85 blz. geïll.

JANSE, H. en JONG, S. DE: Houten huizen een unieke bouwwijze in Noord-Holland.
Zaltbommel, 1970, 140 blz. geïll. (Cultuurgeschiedenis der Lage Landen VI).

KOCH, A. C. F.: Oorkondeboek van Holland en Zeeland tot 1299. dl. 1, Einde van de 7e eeuw tot 1222.
's-Gravenhage, 1970, XXII en 634 blz.

KRUISSINK, G. R. e.a.: Cornelis Springer en de Zuiderzeesteden.
Geïll. catalogus, verschenen als aflevering van "Uit het Peperhuis", jrg. 1971, nr. 2, 34 blz.

NOBEL, V. J.: Gezondheid (25 Jaar Stichting Gezondheidsdienst voor dieren in Noord Holland te Alkmaar).
Hoorn, 1971, 87 blz. geïll.

PANNEKEET, J.: Westfriese plaatsnamen,
in: WFON, 38 (1971) 95-102.

SARFATY, H.: Friezen - Romeinen - Cananefaten. Balans van tien jaar oudheidkundig bodemonderzoek (1960-1970) in de provincies Noord- en Zuid-Holland,
in: Holland, 3 (1971) 33-47, 87-105, 153-179.

SCHERMER, A.: Geestmerambacht III, Westfriese oudheden XIII (1971),
in: WFON, 38 (1971) 144-160, geïll. met krt.

SCHMITZ, H.: De ruimte in West-Friesland alleen op papier geordend?
in: WFON, 38 (1971) 5-14, geïll. met krt.

SWINDEN, J. H. VAN: Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten, uitgegeven en ingeleid door R. Rentenaar.
Wageningen, 1971,2 dLn. 170 en 153 blz.

TROMP DE VRIES: Voorbeelden voor vissersverzen,
in: Neerlands Volksleven, 20 (1970) nr. 2, blz. 48-56 (o.a. over Hoorn en Enkhuizen).

TUENDER-NOBEL, C. N.: Kroniek van West-Friesland. Van 1 januari 1969 tot 31 december 1969,
in: WFON, 37 (1970) 122-136, geïll.
Van 1 januari 1970 tot 31 december 1970,
in: WFON, 38 (1971) 127-141, geïll.

UREN - dagen - maanden - jaren. Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans: Sint Maarten, Onderdijk, Hoogkarspel, Sijbekarspel,
in: WFON, 38 (1971) 72-75, geïll.

VERKADE, P.: Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalige vereenigde Nederlandsche Provinciën, sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd.
Schiedam, 1848. Herdruk, Minerva, z.pl. en z.j. (1971), VI en 214 blz. en 228 pl. (voor West-Friesland zie blz. 117-126).

VERSLAG van het Westfries Museum 1969, uitgebracht aan burgemeester en wethouders van Hoorn.
Hoorn (1970).

EEN VOLK dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. Nota over de ontwikkeling van het Stok-gebied ter voorbereiding van het streekplan Kop van Noord-Holland en Texel.
Prov. Planologische Dienst, Haarlem, 1971, 77 blz. met 14 uitslaande en 1 losse kaart.

VROOM, U. E. E.: De afdeling Buitenmuseum van het Rijksmuseum 'Zuiderzeemuseum'. Ideeën, ontwerpen, definitief structuurplan, detaillering en uitvoering, 88 blz. geïll. met uitsl. krt.
in: Uit het Peperhuis, 1971, nr. 3.

WIGCHEREN, D. P. VAN: Kunstenaars in West-Friesland.
in: WFON, 37 (1970) 67-75, geïll.

ZILVERBERG, S. B. J.: Gerard Brandt als biograaf van M. A. de Ruyter, inleiding op: Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruyter (fascimile-herdruk van de oorspr. uitgave van 1687),
Nieuwendijk, 1971, 6 blz. (in 1660 beroepen predikant bij de remonstrantse gemeente te Hoorn).

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.