Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1972 » Pagina 154-156

Bibliografie van West-Friesland c.a. 1970-1971

Waterschapsgeschiedenis

ALGEMEEN
DE BETEKENIS van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland. Verslag van het symposium gehouden op woensdag 17 september 1969 ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan van het hoogheemraadschap (Uitwaterende Sluizen) in het AMVO-gebouw te Volendam,
Edam, 1970, 96 blz. geïll.

BOS, J.: Bij het afscheid van de watersnoodleningen-1916,
in: WFON, 38 (1971) 30-45.

GOTTSCHALK M. K. E.: Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. I, de periode vóór 1400, Assen, 1971, XX en 581 blz. en 8 tabellen.

VRIES, K. DE en WINSEMIUS, J. P.: De Allerheiligenvloed van 1570.
Leeuwarden, 1970.

BALGZAND
BREMER, J. T.: Enkele opmerkingen over het ontstaan en de geschiedenis van het Balgzandgebied,
in: Waddenbulletin, 5 (1970) nr. 6, blz. 2-5.

COMMISSIE Balgzand 1970. De noodzakelijkheid en mogelijkheid van een zeehavenontwikkeling op het Balgzand nabij Den Helder.
Rapport uitgebracht aan G.S. van Noord-Holland, 28 blz.

WERKGROEP Waddengebied. Eventuele gevolgen van inpoldering van het Balgzand.
Rapport, 15 blz.

DRECHTERLAND
ELDERS, J.: Drechterland,
in: Molennieuws, 17 (1970) nr. 53, blz. 7-8.

KOEMAN, C.: De Drechterlandse Wijzend,
in: WFON, 37 (1970) 99-104.

DE HONDSBOSSE
BOLTJE, W. G.: De Hondsbossche Zeewering door de eeuwen heen,
in: Land en Water, 14 (1970) nr. 2, blz. 28-40.

BOLTJE, W. G.: De Hondsbossche zeewering onder beheer van 'Noordhollands Noorderkwartier',
in: Land en Water, 14 (1970) nr. 2, blz. 52-65.

KAMP, A. F.: De Hondsbossche-prijsvraag van 1864,
in: Land en Water, 14 (1970) nr. 2, blz. 70-73.

DE HUIGENDIJK
DIERERIKS, H. A.: De Huigendijk,
in: Holland, 2 (1970) blz. 11-20.

HAVINGA, A.: De Huigendijk en de waterbouwkunde,
in: Holland, 2 (1970) blz. 82-83.

DE KOEKENDlJK
SCHOORL, H.: Buitendijkse perikelen. De Koekendijk in het midden van de achttiende eeuw,
in: WFON, 38 (1971) 76-88, geïll.

POLDER MIJZEN
HET MIJZERMEER, recreatief alternatief voor een veen-graslandpolder. Voorstudie betreffende de mogelijkheden en gevolgen van inundatie van de polder Mijzen.
Arnhem, z.j. 59 blz. geïll.

DE SCHERMER
BESSELAAR, H.: Poldercentrum in de Schermer,
in: Spiegel Historiael, 5 (1970) 312-313.

SCHILSTRA, J. J.: Schermerland. Mensen en molens,
Wormerveer, 1971, 216 blz. geïll. krt.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.