Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Delen
:RSS

Facebook

Aanmeldformulier WBW

Gegevens aanmelder

Uw naam en initialen  : 
Geslacht  :  v m
Historische werkgroep/vereniging*  : 
Correspondentieadres  : 
Postcode  : 
Plaats  : 
Emailadres  : 
* indien van toepassing

Gegevens aan te melden persoon voor WBW

Achternaam  : 
Voornamen  : 
Roepnaam  : 
Geslacht  :  v m
Geboortedatum  : 
Geboorteplaats  : 
Datum van overlijden  : 
Plaats van overlijden  : 
Beroep  : 
Functie(s)  : 
Verdienste  : 
 
Andere relevante gegevens
Heeft de betreffende persoon publicaties op zijn naam staan?
 ja    nee

Zo ja, welke (vermeld s.v.p. titel, jaar en plaats van uitgave):


Relevante familiegegevens (ouders, echtgenoot, kinderen):


Bestaat er voor zover u bekend een geschilderd portret of foto van de persoon?
 ja    nee

Zo ja, kunt u voor een afdruk / scan / fotokopie zorgen?
 ja    nee

Zijn er voor zover u bekend reeds biografische gegevens
in kranten of tijdschriften of boeken gepubliceerd?
 ja    nee

Zo ja, welke (vermeld s.v.p. auteur, titel, jaar en plaats van uitgave; vermeld
bij artikelen uit jaarboeken e.d. ook titel en jaargang daarvan en pagina's):


Ruimte voor eventuele opmerkingen:


De werkgroep beslist of de opgegeven persoon in het WBW wordt opgenomen.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.