Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 20: Register » pagina 481-482

Register: Alkmaar

- Alcmaria Victrix, voetbalclub 403, 404
- Alcmaria-Vitrix, postduivenvereniging 410
- baljuw 432
- bank, Coöperatieve Zuivel bank 454
- beleg 65, 113, 115, 116, 227, 232, 238
- Bierkade 46
- ‘Boerenkerkhof’ 287
- brouwerijen 39, 88, 276, 282
- burchten, zie ook dwangburchten algemeen 15, 157, 158, 161, 230, 420, 421
- cartograaf 452
- Clarissen bolwerk 92
- concurrentiestrijd 42
- damclub, zie Schaak- en Damclub
- gevangenis 173
- gorterijen 282
- grutterijen 282
- harddraverij 266, 410
- ijsvermaak 399, 400
- inwonertal 282
- juweliers 286
- kaart 452
- kaatsen 408
- Kaasmarkt 90
- Kanaalkade 287
- kegelbaan 398
- kerken
  Grote Kerk 117, 353, 425
  Laurenskerk 84, 372
- kermis 256, 356
- knokploeg 246
- Kunst Zij Ons Doel, tekengenootschap 365
- lakenfabricage 282
- Landbouwhuis 454
- landmeter 452
- Langestraat 20, 38, 98
- Lauwerier, De, rederijkerskamer 351
- maalderij 290
- margarinefabriek 286
- markten 37, 43, 50, 90, 209, 213, 287, 291
- Martelaren van Alkmaar 21
- Mient 452
- molens 425
- munten 421
- Noorderkade 341
- Nut, Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 357
- onderwijs
  Ambachtsschool 192
  Latijnse school 184
  scholen 182, 184, 190, 192
- Oude Gracht 94
- Pinksterdrie 255
- plunderingen 228
- rederij 342
- rederijkersfeest 352
- rederijkerskamer 351
- Schaak- en Damclub 409
- schouwburg 270
- schutterij 252, 255, 424
- stadspoorten
  Boompoort 280, 331
- spinhuis 425
- textielnijverheid 281, 282
- tuinbouw 292
- veetentoonstelling 267
- veiling 294
- vervoer
  spoorwegen 48, 49, 293, 383
  trekschuit 47, 432
  trekvaart 13
- victorie, zie beleg
- voorbijlandvaart 277
- vrijheidsboom 238
- waag(gebouw) 90, 93, 241, 275
- Zeglis 280, 281, 292, 425
- Zes Wielen 341, 432
- ziekenhuis 387
- zoutpannen 280
- zoutziederij 280
- zweminrichting 265


Het gehucht Groenveld, ten zuiden van Schagen. (CM)

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.