Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 20: Register » pagina 485

Register: Schagen

- arbeiderswoningen 100
- armen 382
- armmeester 380
- Avendorp, zie terpen algemeen
- bedeling 383
- Begijnenlaan 314
- beleend 231
- Beurs, De, café 257
- bioscoop 270
- boerderijen 89
- boeren 60
- brand 109
- brandspuit 91
- burgemeester 48, 83, 89, 174
- dansgroep 268
- Centrum, 't, hotel 86
- chirurgijns 373, 380
- Cronijk van Schagen 84
- dokter 89
- Euphonia, zangvereniging 359
- ‘fistelpot-spreekuur’ 300
- gasthuis 372
- gemeentereiniging 305
- gevangenis 86, 92
- Gracht 92
  demping 94, 100
  Gedempte Gracht 86, 94, 100
  Hoogzijde 20, 92, 94, 100
  Laagzijde 94, 100
- harddraverij 266, 410
- haven 37, 96, 324
- heer(lijkheid) 15, 86, 159, 279
- Heerenstraat 23
- Heilige Geestmeesters 372
- Heremetijdje, café 23
- Hoep 17, 305
- Hollandsche Maatschappij van Landbouw 278
- Hoogzijde, zie Gracht
- huiszittende armen 382
- inwonertal 102, 282, 374
- kaasfabrieken 218, 286
- kaart 15
- kanaal 53, 98, 99
- kapper 306
- kasteel 15, 21, 86, 112, 116, 159, 241, 461
- kegelbaan 398
- kerk
  Hervormde kerk/Grote Kerk 86, 102, 109, 111, 116
  houten kerk 108
- kermis 256, 257, 356
- keuveltjesavond 251
- Kleine Winkel, De 23
- klooster 19
- kroniekschrijver 84
- Kroone, horlogerie 94
- Laan 285
- Laansloot 314
- Lagedijk 63
- Landbouwstraat 270
- Lauriestraat 100
- Loet 40, 89, 242, 302
- Lycurgus(-Advendo), gymnastiekvereniging 393, 395, 408
- Magnus(buurt) 99
- Ridder 228
- markt(plaats), zie ook Westfriese Markt 15, 46, 50, 86, 96, 97, 99, 102, 217, 278, 291
  kaasmarkt 86, 287
  paardenmarkt 86
  veemarkt 278, 289
  weekmarkt 290
- Markt 83, 86, 100, 102, 111, 257
- Merz, kaashandelaar 20
- messenmakers 97, 284
- molen
  korenmolen 283
- Molenstraat 97, 100, 306
- museumboerderij, zie Vreeburg
- Nieuwe Laagzij 100
- Noord 44, 88, 194
- opgravingen 10
- Oudshoorn, café 305
- PaasveetentoonstelIing 51, 216, 267
- pastoor 114, 115, 383
- plunderingen 91, 228
- Posthoorn, De, café 102
- rechtbank 116
- Roode Leeuw, De, café 218, 259, 427
- Royal, Theater, zie bioscoop
- Schager bier 86
- scheepvaart 37
- schout 426
- Sint Christoforus, heilige 116
- Slot, zie kasteel
- spinbaan 383
- stads(meester) 380
  muren 86
  omroeper 303
  poorten 86
  rechten 83, 159
- Schagen, voetbalvereniging 404
- Stationskoffiehuis 306
- tolhek 44
- terpen 61, 206
- touwslagerij 88
- vaarsloten 314
- veldwachters 305
- verbanningsoord 138
- vervoer
  beurtschepen 40
  busonderneming 53
  spoorlijn 48, 383
  Spoor- en Trammaatschappij Wieringen-Schagen 54
  station 48
  tram 51, 140, 142
  veerdienst 43
  waterweg Schagen-Alkmaar 40
  weg Schagen-Alkmaar 54
- villa Scagha 102
- Vincentiusvereniging 383
- Vreeburg, museumboerderij 207, 355
- vroedschap 380
- vroedvrouw 380
- vrouwelijk raadslid 456
- Waag 86, 276
- weeshuis 378
- Westfriese Markt 52, 268
- Wiel, De, zwembad 265
- woningbouw 102
- Zangersfeest 270, 272
- zeevaart 324
- ziekenhuis 387
- zouaaf 122


Zuid-Scharwoude, een van de vier kernen van de Langedijk, lag in het Rijk der 1000 Eilanden. In het waterrijke gebied waren natuurlijk veel bruggetjes. (CM)

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.