Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » Boeken » Dokter in West-Friesland » Pagina 88

Op West-Friezendag 1)

(Wijze: Friese Volkslied.)

Wie nooit een vrouwtje heeft gekust,
De lekk're, rode wijn niet lust,
En niet voelt voor muziek en zang,
Die blijft een gek zijn leven lang.

Bij het geklinkklank van de feestbokalen,
Bij 't tint'len van de hoogtij wijn,
Voelt 't oude lijf zich als 't waar verstalen,
Waant d'oude geest zich jong te zijn.
Daarom een glaasje met edelen wijn,
Is tegen oud-zijn het best medicijn.

Zit soms een man in droefheid dof ter neder,
En streelt hem dan een trouwe hand,
Een wond're kracht geeft hem 't leven weder,
Wijl liefde alle zorg verbant.
Daarom een vrouwtje of lief maagdelijn
Is tegen droefheid het best medicijn.

Muziek en zang, die geven 't leven waarde,
Verbannen kommer en verdriet,
't Was lang zoo leutig niet op deze aarde,
Had men de zang en 't lied hier niet.
Daarom een versje met vrolijk refrein,
Is tegen saaiheid het best medicijn.

Dat alles moesten we op de Wartburg leren,
Al wisten we zelve ook allang,
Dat, om op aard gezellig te verkeren,
't Met vrouwen is bij wijn en zang.
Daarom de vrouwen de zang en de wijn,
Zijn tegen stugheid het best medicijn.

1) West-Frieslands Oud en Nieuw III, blz. 112.

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.