Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout » Pagina 7

Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout

Inleiding

De mededeling van het Historisch Genootschap “Oud West-Friesland” dat men de Stolphoeve-reeks weer nieuw leven in ging blazen, was de direkte aanleiding tot het schrijven van dit boek. Dat het een boek over Schellinkhout werd is vooral een gevolg van genealogische naspeuringen, die mij al vaak in aanraking brachten met het Schellinkhouter verleden. Een boeiend verleden; niet in het minst door de sterke relatie, die er al vanouds met de zeevaart bestond. Schellinkhouters bevoeren in de 16e, 17e en 18e eeuw de wereldzeeën en kwamen in vele delen van Europa, maar ook in Amerika en Indië.

Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout

Omslagontwerp van Henk Tol
Druk: West-Friesland B.V.
Copyright © 1977 by Piet Boon

Vooral over deze tijd gaat dit boek, waarbij de zeevaart uiteraard maar een onderdeel van het geheel vormt. Ook andere aspekten van het dorpsleven komen uitgebreid aan de orde. Wie erg geïnteresseerd is in het wat nabijere verleden en daarover veel verhalen verwacht, wordt misschien enigszins teleurgesteld. Over de 19e en het begin van de 20e eeuw heb ik betrekkelijk weinig geschreven. Een boek als dit vraagt om beperkingen en het dorpsleven in de eeuwen daarvoor boeide mij het meest. Misschien dat later nog eens de geschiedenis van de vorige en van onze eeuw uitgebreider aan de orde kan komen. Een telkens weer terugkerende onbevredigende gewaarwording wordt veroorzaakt door het feit dat er zoveel uit het verleden niet meer is te achterhalen. Bepaalde gebeurtenissen kunnen daardoor niet compleet worden beschreven. Soms zijn de oorzaken, die tot een bepaald voorval leidden, onbekend. Een andere keer zijn het juist de gevolgen van beslissingen of maatregelen, die door de mist van het verleden aan ons oog worden onttrokken. Gelukkig pretendeert de Stolphoeve-reeks geen volledigheid en heet deze serie terecht “Een kijkje in de geschiedenis van ....”
Deze onvolledigheid werd echter niet veroorzaakt door gebrek aan materiaal. Ook over een wat kleinere plaats als Schellinkhout is in de verschillende archieven veel te vinden. Allen, die mij daarbij behulpzaam waren, ben ik daarvoor bijzonder dankbaar. In dit dankwoord wil ik graag ook degenen betrekken, die op andere wijze aan de totstandkoming van dit boek hebben bijgedragen en die mij daarbij soms bijzonder hebben gestimuleerd.

Piet Boon

Wijdenes, augustus 1977

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.