Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 6

Is dat Westfries?

Ja, dit is Westfries en dat ook en dat ook! De schrijver, geboren en getogen Westfries, kan het weten. In de vele jaren die hij voor de klas heeft gestaan, moest hij extra tijd besteden om de kinderen duidelijk te maken dat ze Westfries en Nederlands door elkaar haspelden. Schriftenvol voorbeelden, zoals hij ze om hem heen hoorde gebruiken, heeft 'Meester' Langedijk in de loop der jaren verzameld. Een deel ervan is in dit boekje gedrukt! Niet alleen de leerlingen van meester Langedijk, maar alle grote en kleine Westfriezen kunnen er nu hun voordeel mee doen. En nu u weet hoe de schrijver aan zijn voorbeelden is gekomen, begrijpt u ook waarom ze zo 'echt' aandoen.
Ook in andere provincies zijn boekjes verschenen die leren onderscheiden wat streektaal en wat Nederlands is, bv. in Friesland en in Limburg. Voor een streektaal als het Westfries is het misschien nog noodzakelijker, omdat de verschillen met het Nederlands minder groot en de overeenkomsten veelvuldiger zijn. Het valt dan minder gauw op als ze vermengd worden.
Dit boekje kan Westfriezen helpen hun Nederlands te verbeteren, maar ook hun Westfries zuiverder te houden. En aan vreemdelingen kan het een beter begrip geven voor de taal van de Westfries; Het aantal misverstanden kan erdoor verminderen, de onderlinge verstandhouding verbeteren. Maar vooral: het kan de Westfries, die Nederlands móét spreken, helpen zijn onzekerheid te overwinnen. Wie niet durft spreken omdat hij bang is fouten te maken spreekt slecht en zonder overtuigingskracht. Zonder spreken en schrijven kunnen we niet samenleven en samenwerken. In de tegenwoordige tijd moet men een goed gebruik van de taal niet onderschatten.

Ook buiten West-Friesland kan het boekje diensten bewijzen. Meer dan de helft van de woorden en uitdrukkingen is ook in andere delen van Noord-Holland bekend of bekend geweest. Zaankanters, Waterlanders en Kennemerlanders zullen, al lezende, meer dan eens zeggen: "Hé, is dat ook Westfries?"

Jo Daan.

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.