Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 98-99

Woorden en uitdrukkingen: 653-660

653. Vandaag is er niemand anders thuis dan opa, die bij ons over de vloer (inwonend) is en dan nog onze thuishaalder (pleegzoon of pleegdochter). Die hebben we thuishaald (in ons gezin opgenomen) toen z'n moeder stierf.
Opa is zo vergetelijk (vergeetachtig), als ie maar niet vergeet de kippen te voeren.

654. 's Oches ('s ochtends, 's morgens) vroeg naar de Alkmaarse markt was 'n kouwe stiek ('n kouwe reis). Op de markt raakte er nog 'n koe van me los. Zo'n Alkmaarse jongen heeft 'm voor me vastzet (vastgebonden), maar dat kon ie niet eens, 't was 'n struul, 'n druul, 'n drol, 'n kalf, 'n stult (lummel, sukkel, sufferd, lomperd).
De hele dag markten en dan nog met de boel naar huis. Alles bij elkaar was 't 'n stoere dag ('n dag van aanpakken, hard werken, 'n vermoeiende dag).

655. Alles liep me vandaag tegen: m'n derde koe van voren (van voor af geteld) versmakte 't (verwierp 't kalf, kalfde te vroeg); 'n stelletje kwajoos (deugnieten) hebben m'n auto beskransd (bekrast, beschramd); ik heb ze direct ópenterd (weggestuurd). Ik ging daarna m'n appelen sorteren en toen bleek dat er aan de meeste 'n steedje (rottend plekje) zat. Als ik 't zo roezen moet (schatten, ramen, begroten), dus zo bai de roes zeggen (ruw schatten), dan vermoed ik, dat de helft voor de handel verloren is. Ja, als alles teugendaait (tegenloopt) dan kun je geen goeds doen.

656. Dat groepje jongens op de straat is de hele middag al aan 't maljagen (drukte maken en kattekwaad uithalen; soms alleen: stoeien, ravotten). Gister maakten ze 'n stokie (vuurtje, brandje) achter 'n hooiklamp. Als je ze 'n standje geeft, verbreeuwen ze er niet van (verbouwereren).

Afbeelding pagina 98

657. Zou Cor de flens (influenza) krijgen? Hij heeft van die poggen (verhogingen, verdikkingen) onder z'n ogen. Vanmorgen had ie verbeelding van (trek in) verloren brood (wentelteefjes). Gister vroeg ie om sop (wittebrood in melk gekookt). Hij begon te eten, maar 't beskoot niks ('t beliep, 't betekende). Ja, hij is erg vervongen (pijnlijk en ziekelijk door kouvatting). Hij is altijd zo'n vroegspouk (staat altijd heel vroeg op), maar venóchend (vanmorgen) kwam ie laat uit bed.
Opm.: het gebruik van venochend en 's oches of alleen oches ('S morgens) is zeer frekwent. De Westfries gebruikt vrijwel nooit' 's morgens' en 'vanmorgen'.

658. De vrouw van m'n broer was niet erg goed (lichtelijk ziek). Weeksternèi of: weeksteràn (de volgende week) ging 't beter.

659. Toen ie tachtig werd kon oom Jaap z'n verstand nog tamelijk goed gebruiken, maar jaarsteràn ('t volgend jaar) was ie kinds.

660. Koos is niet zo'n goeie leerling, hij kan de vleet of: vloot niet goed bijhouden (de leerlingen van middelmatige aanleg). Soms is ie moedeloos en ziet er gien verwin op (ziet er geen kans toe, geen mogelijkheid toe).Erg is ook, dat soms zo'n lokkebout (lummelachtige, grote jongen) hem nog plaagt. Koos staat dan soms te lidderen van woede (beven, trillen), maar hij kan 'n vechtpartijtje niet hachten (riskeren), want hij kan z'n tegenstander niet mannen.

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.