Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 164-164

In 't bejaardenhuis

Acht jaar leden was ik in 't ouwe-van-dage-huis in Oostwoud. 't Hiet 'Woudrust'. In ien van de kamertjes weunde toe Piet Kaper, 'n gezellige ouwe baas van zes en tachtig. Wat wist die kirrel 'n zood over West-Friesland te vertellen. Ik had 'n moidje van m'n mee van effen in de twintig. Die zat mit 'r mond open te luisteren nei Piet z'n verhale. Hai kon zo smakelijk vertelle en hai praatte nag zo duidelijk. Helemaal niet mit 'n slappe lip of zo, je kon 'm best verstaan. Hai zoi dat er zo teugen de veertig ouwelui in dat rustoord kinne. As er ien van hulle komt te sterven, din staat er drekt ientje op de stoep klaar om er in te kommen. 't Is altoid vol. En je hewwe 't er best, zoi Piet, je hore gien klachte, behalve vanzelf van ien of áreve kankerpit, die 't nooit en nergens nei z'n zin heb, maar die mag je niet telle.
Ik vroeg of 't gien saaie boel was in zo'n huis. O nei, zoi Piet, de manjes prate, rouke en klesse wat en ze loupe 't durp 'rs in en de woifies die braie en kwebbele de hele dag. Je kinne d'r gien woord tussen krogge. En d'r is hier nag heel wat variatie. We hewwe televisie en radio en op z'n toid 'n feisie. Burgemeister, dokter en domenie en al die hoge potentáte komme hier op z'n toid. Nei, 't is hier helegaar niet verveulend, hoor. En best van eten en drinken. We hewwe 't hier goed en wie aars zoit, die liegt.

Ik vroeg of er nag heel wat diknekke op Oostwoud weunde. Ja, zoi Piet, die zalle d'r nag wel weze. Ik dink wel dat Krelis Zoip finanseel niet zo verkleumd is. En deer binne d'r wel meer, die goed van d'r oigen roize kinne. Je moete d'rs nei Klaas Zoip van Krelis toe gaan, reidde Piet m'n an. Klaas houdt nag al van oudhedens, kappekante, boerehoedjes en are ouwe rommel. Hai doet 'r nag wel 'rs 'n handeltje in. We hewwe d'r effies weest. Afie Laan brocht oos nei 't koejes. Vader Krelis en Klaas ware an 't voeren, want we kwamme net onder melkerstoid. We stonde effen te koiken en toe zoi Klaas teugen m'n dochter: Pas op, zus, gaan op zai, die koe spat je vol as je d'r niet om dinke. want die heb 't zo vast niet, die gaat wel d'rs mit 'n bógie.
Klaas had niet veul toid voor oos: hai had 't te drok, maar we mochte gerust nag 'rs terugkomme en din mocht m'n dochter mit kap en dek op de foto. Toe we in buiten wazze zoi ze: Wat worre ouwe minse toch mooi, vader. Ik zoide: Ja, m'n kind, die hewwe 'n heel leven achter de reg, ze hewwe al heel wat aaitjes en klappe had en deer wille ze graag van vertelle. Ze koike niet meer, zoas jij vooruit, maar ze koike achteròm.
We moste nag bezine hewwe en we ginge nei 'n pomp in Oostwoud. Deer hadde ze nag gien superbezine. Moin dat moidje zoi: Ze hewwe hier wél superminse!

Dat is nou allegaar acht jaar leden. 't Is nou 1971. Van 't voorjaar zoid 'k teugen m'n vrouw: Ik wil Piet Kaper nag 'rs zien en ik gong nei Oostwoud. 't Was zowat konkeltoid, 'n uur of half elf. De ouwelui zatte in de grote zaal an 'n kopie. Ik kreeg ook 'n koppie van zo'n moidje dat deer werkt. Ik zat alliendig an 'n tafeltje. Ze dochte dat ik 'n nuweling was. Al heel gauw kwam Klaas Wurkem bai m'n zitten. Die vertelde dat ie de oudste in dat huis was en dat ie dut jaar 93 worre zou. Dat ie vroeger boerewerkman was. Dat 't 'n slecht vak was, maar dat je d'r oud mee worre kon; dat kon je nou an hém zien!
Hai vroeg m'n of ik wist, dat de Twiskers glad-ore noemt wiere en de Oostwoudrs blaie. Dat wist ik niet. Toe kwam Jan Slagter bai 't tafeltje zitten. Die zoi dat ie de oudste in dat rusthuis was. Dat ie dut jaar 94 worre zou, as alles goed ging. Ik zeg teugen 'm: Passies heb Klaas Wurkem m'n verteld, dat ie de oudste is. Hoe zit dat nou? Ja, zoi Slagter, Klaas lult 'r wel d'rs 'n punt an, maar hai is veertien maande jonger as ik. Ja, dat is eerlijk waar, hoor, zoi Wullem de Graaf, die ook bai 't tafeltje kommen was mit z'n vrouw Meroitje Smit. Ik bin van de winter nag mit m'n vrouw op skase weest. Maar wai binne heel wat jonger; wai worre van 't jaar 82. Zo deed elk van de oudjes 'n duit in 't zakkie! 't Was bar gezellig. Maar op slot zeg 'k teugen de lui: ik moet Piet Kaper nag effen hewwe. Din bin je verkeerd. zoi Slagter, want die is áref jaar leden om 'n akkefietje verhuisd nei 't rusthuis 'De Zonnehof' in Midwoud. Ik heb toe de dirktrice, mevrouw Huizinga bedankt voor 't kopie en koekie en ik bin weggaan.

Onderweg zag ik meister Van Bohemen staan mit de joos van z'n klas op de speulplaas van 't skool. Hai vertelde m'n dat ie in mai van dut jaar 12½ jaar houfd van die skool weze zou. Ik docht, ze zalle je din wel goed befeiste. Ik bin deurreden, want ik most nei Piet Kaper. Bai 'De Zonnehof' mocht ik 'r eerst niet in, want 't was gien bezoektoid. Willems en z'n vrouw binne deer hótemetoot en die liete m'n op slot toch nei Piet gaan. 't Kwam bepaald omdat ik 'n tas onder m'n arm had. Ze hewwe docht, dat ik 'n notaris was!
Piet zat peut-an op z'n praatstoel. Wat was ie nag flink! Ze huisde mit z'n tweiën op 'n kamer, Piet en Cor Koeman uit Alkmaar. Ik zoi, Piet, je binne nag niks veranderd bai acht jaar leden. Dat zegge ze wel meer, zoi Piet. En dat komt, omdat ik hier mit 'n jongkérel huis, want Koeman is nag maar 83! Deer bloif je jong bai. Je wete dat ik van 19 augustus 1877 bin. As alles meeloupt, din wor ik dut jaar 94. Ik bin heel goed; allien 'n beetje douf, maar ik hew genóg hoord in m'n leven! Ik vroeg ook nei z'n zwager Piet Woidenes, die vroeger van Nibbixwoud komt en die zo onguur veul wiskundeboeke skreven heb. O m'n joon, zoi Piet, die is nag springlevend. Twei maande leden is ie op 22 dezember 98 worren. Hai is van achttien twei en zeuventig. Hai zit alle dage nag in de boeke en hai kin nag verrekt goed rekene.
Mit zo'n kirrel as Piet Kaper raak je nooit uitpraat. Ik hew zoid, dat ik op negentien augustus terugkomme zal, om 'm te filleceteren. Piet zoi: dat vind ik erg pittig van je, maar 't kin weze, dat Magere Hoin oos te gauw is.

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.