Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 166-169

't Are huis

Je hewwe van die minse, die zo lekker vertelle kinne, dat je ore te gast binne. Zo'n stel weunt er ook op Sint-Maartensbrug an de Grote Sloot nummer 160: Gert Schuyt Kz. en z'n vrouw Agie Witsen. In februari 1971 bin ik 'r zomaar op de bonnefooi of heen stiefeld. De vrouw van Gert, 'n vrindelijk woifie van braaf zestig, liet m'n d'r in. Al gauw zatte ze op 'r praatstoel en hai vertelde van z'n femilie en z'n boerderai naast z'n huis, 'De Gedachtenis'. Hai vertelde van vader Klaas Schuyt en moeder Maartje Groeneveld. Dat vader Klaas in 1941 op ienen-tachtigjarige leeftoid de eerste stien loid had van 'De Gedachtenis' en dat 't werkelijk 'n gedachtenis voor 'm was, vooral an z'n ouwers zaliger. Dat 't hele spul, weunhuis en koeies, in minder dan twei maande deur timmerman Leeuw neerzet was en dat 't maar zeuven en twintig duzend kost had. Dat ie er later nag 'n melkstal en 'n varkensboet mit kippehok bai bouwe leiten heb, samen voor achttien duzend. Op heden is de hele gebouweboel wel drie keer zoveul waard as 't kost heb. En din loit er nag 32 bunder land bai.

Gert weunt er zelf niet meer op. 'n Jaar of wat leden is ie rentenieren gaan in 'n huis van 'm, dat er naast staat en dat ze altoid "'t are huis" noemde. Op 'De Gedachtenis' weunt nou z'n zeun Jacob Gerrit mit z'n vrouw Ied Kuttering en hulle drie kindere. Die heb nou dat prachtige bedroif mit 'n mooi stal vee. Vader Gert gaat er elke ochend om voif uur heen, om de varkens en de kalve te voeren. Din gaat ie om 'n uur of zeuven weer nei huis en din kruipt ie nag 'n paar uurtjes achter Agie. Zo loupt ie soms meer kere op 'n dag over en weer en staat ie mit de duim in 't vessie achter de mooie stamboekkoeien van Jacob Gert. Nou haalt de melkfabriek de melk op mit 'n tankauto, maar tien jaar leden beurde dat nag mit de skuit, die van Zoipersluis tot Ouwe Sluis ging deur de Grote Sloot. En din zag je dat op de skuit zwaaien van de volle busse en dat ofzetten van de lege. 'n Kostelijk gezicht!

Gert en Agie leve voor d'r gezin van vier kindere: ien moidje en drie joos. De oudste, Klaas, is trouwd en weunt dicht in de buurt van z'n ouwers. Din heb je Jacob Gerrit, deer hadde we 't al over. Afie is trouwd mit Jacob van der Sluis. Ze boere ook op Sint-Maartensbrug. Ze hewwe zes jonge Sluysies. Din heb je de jongste nag: Gerrit. Die is nei vader vernoemd. Hai is in 1964 trouwd mit Titia IJzerman. Ze slaagde baietwei op de leste maart van 1969 voor vee-ars. Gerrit maakt nou an de Universitoit van Utrecht nag al werk van de veeverloskunde. Hai heb veul verstand van de koizersneed, je wete wel, din make ze 'n zaideurtje an 'n koe en deer hale ze 't kalf uit. Z'n vrouw behandelt de kloinere beiste, zoas katte, honde, marremotte, veugeltjes en zok en zok. Ja, die twei rooie dat de er in Jutfaas wel. Ze hewwe 'n erg pittig dochtertje, Marcia.
Jacob Witsen, de vader van vrouw Schuyt, is op zeuven mai in 1965 sturven. Hai was honderd jaar en ruim vier maande! Wat 'n zegen voor zo'n ouwe vader, as je je kindere, je grovaderszeggers en je overgrovaderszeggers zo lang zien magge. Din bin je toch echt 'n aartsvader.

Ja, Gert Schuyt betekent wel wat in z'n durp. Hai is doikgraaf van 'De Zoip en Hazepolder', die mit z'n 7200 bunders, z'n drie molens en z'n zeuventien gemalen temet even groot is as De Biemster.
Gert is al meer dan 25 jaar bestuurslid en voorzitter van de boerenleenbank Skagerbrug. Toe 't net 'n kwart eeuw was, kreeg ie van de bank 'n prachtige stoeltjesklok, die bai 'm an de wand hangt.Hai is er bar kuin op. En Agie niet minder. Ja, 't is 'n heel leuk stel en ze hewwe 'n mooi huwelijk. 't Binne rasechte Westfrieze, die 'n goeie rooi op leven hewwe. As je deer an 'n koppie zitte, en 't is 'n lekker koppie, gien ouwe leut, din kin je temet niet wegkomme. Dat ik net weggaan zou, vertelde Gert nag effen hoe ie an 't opskrift op z'n huis kommen was. Hai zoi: Vroeger noemde we dut tweide huis van oos altoid al 't are huis, leite we dat er nou maar opskildere. En dat is beurd. En as jolle nou 'rs om de noord komme, moet je beslist 'rs nei 'De Gedachtenis' gaan om 't mooie stamboekvee en de mechines en de hele boel van Jacob Gert te bekoiken en Ied, want die is ook 't bekoiken waard, en din gaan je effen nei 't ARE HUIS en je vrage nei hulle vekantierois van vlede jaar, nei de Noorse fjorde bai Alesund. Din hoor je wat! Gert vertelt wat en din Agie weer over dat prachtige uitje. En dat ze op die rois 'n Surinamer mit z'n vrouw ontmoet hewwe en dat ze mit z'n vieren verskrikkelijk genoten hewwe. En din komt Agie mit 'n dik boek mit foto's van die vekantie. Onder elke foto heb ze wat skreven en ze vertelt ervan. En din zal 't mit jolle net gaan as mit moin: je kinne niet wegkomme. Ik most op m'n terugrois nag bai Jaap Stammes in Skagen an, je wete wel, die ouwe danser uit de Skager Dansclub. Ik had ofsproken om voif uur, maar ik kwam om zes uur pas an. Jaap grommelde eerst wel wat, maar effen later haalde ie toch 'n ouwerwisse ham, die nag in de skoorstien roukt was. Hai hield 'm voor z'n buk en sneed 'r mit 'n groot mes 'n paar dikke plakke of voor moin en voor m'n vrouw. Lekker! Percies de smaak van de ham, zoas die vroeger mit kermis of bai are feisies bai oos thuis op tafel kwam. De nuwerwisse slagers kinne dat smakie er niet meer an krogge.
Hoe kon je nou zo laat komme, zoi Jaap? Ik zeg teugen 'm: Gaan jij nou maar 's nei Gert Schuyt en Agie, in 't ARE HUIS an de Grote Sloot, din kom jij óók 'n uur te laat thuis.

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.