Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 194

Over de auteur H. Langedijk

H. Langedijk De auteur heeft altijd een bijzondere belangstelling gehad voor het dialect van West-Friesland. Als jongeman vulde hij wekelijks een hoekje Westfries in de gewestelijke pers. In de loop van zijn leven heeft hij veel van en over het dialect opgeschreven. Al vele jaren zijn door hem de vragenlijsten van het Instituut voor Dialectologie en Volkskunde van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, naar beste vermogen ingevuld. Voortgekomen uit West-Friesland - hij werkte van 1927 tot aan zijn pensionering in 1967 aan de jongensschool in Spierdijk - heeft het gewest hem altijd geboeid door z'n mensen en vooral door de taal, folklore, zeden en gewoonten van die mensen.
In het begin van de zestiger jaren kreeg hij van het bestuur van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', waarvan hij deel uitmaakte, het verzoek, een boekje over het Westfries samen te stellen, dat als eerste van de uit te geven serie 'Stolphoevereeks' het licht zou zien. Van dat werk, dat spoedig uitverkocht was, is thans verschenen de tweede druk, die geheel omgewerkt en aanzienlijk vermeerderd is.
Het boek kan ongetwijfeld van nut zijn voor personen die in West-Friesland komen wonen of werken en het dialect moeten leren verstaan. We denken hierbij aan geestelijken, medici, docenten, ambtenaren, vertegenwoordigers, journalisten en zeer speciaal aan leraren en onderwijzers, die aan de hand van het boek de aandacht van hun leerlingen kunnen vestigen op verholen Westfriesismen. Ook zullen velen genoegen scheppen in de humor welke spreekt uit een aantal van de in het boek voorkomende zinnen en uit de schetsen in het Westfries.
Op een aantal foto's uit de eerste helft van deze eeuw, met uitvoerige onderschriften, zal menig lezer een familielid of kennis aantreffen.

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.