Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? (deel I) » Pagina 31-32

Woorden en uitdrukkingen: 193-210

193. Dat werk is in 'n dag of aref te doen (anderhalve dag).
Zou het in areve dag (anderhalve dag) kunnen?
194. Hoe lang heb je vanmiddag geslapen?
Een braaf uur. Of: een uur braaf (ruim een uur).

195. Lesten of: iemesdage of: iemeslesten (laatst, onlangs) sprak ik er ien (iemand) die haar bruidsjurk maakt en dijn (confectiewerk) gekocht had.
Opm.: Iemesdage is iets korter geleden dan iemeslesten.

196. Buurman komt oftig (vaak, dikwijls) bij ons.

197. Van de kamer tot de voordeur is maar twee stapen (stappen, passen).

198. Hoeveel kilometer hebben we nog of te leggen, voor we thuis zijn? Ik denk nog tachtig. Sjonge, dat is nog een heel rak (een hele ruk).
Moeten we nog twee uur met dit zware werk doorgaan? Nou, nou, dat is nog een heel rak (een lange tijd, dat is nog een hele opgave!). 't Eerste skoft ('t eerste gedeelte van de werktijd) was me al lang genoeg!

199. Ineke kreeg van tante een brief (zak) zuurtjes.
Zet die brief met gele bonen maar in de kas (Zet die zak met bruine bonen maar in de kast).
De dief zit in de kas (gevangenis).
Opm.: 'Kas' is wel Ned., maar betekent dan de geldlade van bv. een winkelier of in een postkantoor.
'Broeikas' en 'Broeikast' zijn beide Ned.

Afbeelding pagina 31

200. De halft (de helft) van de mensen lust geen uien.
Opm.: Als bijvoeglijk naamw. is 'half' of 'halve' wel goed Ned., een halve appel, een half woord.

201. Klaas heeft een hele zood (een massa, een grote hoeveelheid) knikkers.
Dit woord 'zo' of 'zode' of 'zood' of 'zooitje' of 'zootje' is goed Ned.
B.v.: een zo vis (een kooksel)
een zooi mensen (menigte, massa, een heleboel)
een zooitje peulen (kooksel)
een hele zooi boeken (een grote hoeveelheid)
Het is me daar een zootje of zooitje (een min volkje of: een grote rommel).
De Westfries gebruikt uitsluitend de vormen zood of zootje. En het gebruik is bijzonder veelvuldig; men hoort het overal en altijd.

202. Een hele stuit (een grote hoeveelheid, menigte) knikkers, sigarebandjes, auto's, enz.
Het is dus synoniem met 'zood'.

203. Heb je zo genoeg melk in je koffie? Nee, gooi er nog maar een gòffie in (doe er nag maar een scheutje in).

204. Ik kocht in die winkel vlees, maar ze hebben me de wicht (het juiste gewicht) niet gegeven.

205. Wie de buul (het geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel heeft, heeft de macht.)

206. Klaas is niet arm; hij heeft wel wat in z'n boekie (portefeuille, portemonnee).

207. Ik heb vanmiddag een golden (gulden) vongen (ontvangen) voor een klussie (een verrichte reparatie, meestal door een ambachtsman) bij m'n buurman.

208. Wat hebben jullie veel migge (vliegen) in de kamer!
Opm.: 'Muggen' zijn in het Ned. o.m. langpootmuggen.
209. Een orekruiper (oorworm) vind ik griezelig.

210. Ik meen een vlooi (vlo) te voelen.

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.