Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? (deel I) » Pagina 35-36

Woorden en uitdrukkingen: 228-249

228. Moeder is om de thee naar tante (op middagvisite).
Wij gaan vanavond om de koffie naar oom Jaap (op avondvisite).
Oom Dirk was bij ons te gast (is bij ons wezen middag-eten).
Opm.: 'Iemand te gast nodigen' betekent in het Ned.: iemand uitnodigen voor een bezoek. Dan behoeft niet noodzakelijk een middagmaal gebruikt te worden. Dat kan echter wel; hij kan zelfs blijven logeren. In het Westfries blijft een gast nooit logeren.
Ook is goed Ned.: Op dit concert waren mijn oren te gast. Dit betekent: Mijn oren genoten van de mooie muziek.

229. Waar is jullie Jan?
Hij is te voetballen (hij is gaan voetballen).
Dit kan in het Westfries betekenen:
a. Hij is gaan voetballen (als medespeler).
b. Hij is naar het voetballen (als toeschouwer).
Hij is te kaarten (hij is ergens been om kaart te spelen).

230. M'n dochter gaat elke week twee dagen te werk (ergens werken).
Op 't ogenblik is ze te help (te helpen, als hulp) bij een zieke buurvrouw.
Opm.: 'Te werk' is wel Ned., maar in een zin als bv.: Ik wil een radio-toestel bouwen; hoe zou ik daarbij te werk gaan (handelen)?

231. De Westfriezen gebruiken soms andere stopwoorden en tussenwerpsels dan men in 't Ned. hoort.
Voorbeelden: Jan komt hier straks nog wel, dink? Ja, dat zal wel, dink.
Nou; we gingen naar Hoorn en nou, we kwamen in een winkel en nou, we konden niet slagen. Nou, toen gingen we maar naar een andere zaak. Nou, eindelijk, slaagden we toch.
Hou je van goeie muziek?
Vanzelf (natuurlijk), wie zou 't niet graag horen!

232. De klok is op achter (loops achter, is achter).
De klok is op voor (loopt voor, is voor).

233. Hij doet wel heel wat ervaring op, doordat hij elke dag bai (op, langs) de weg is.

234. Ik ben allemaar louf (voortdurend moe).
Die vervelende jongens willen me allemaar teugen (voortdurend tegenhouden).

235. Wil je efkes wachten? (even, eventjes, effen).

236. Je mag m'n potlood wel even gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

237. Oom Dirk is altemet (van tijd tot tijd; nogal dikwijls) 'ns ziek.
Kom je dikwijls bij hem? Ja, zo altemet 'rs.

238. Meestal is-ie vriendelijk, maar betaien (soms, somtijds) zegt-ie geen woord.

239. Piet ligt in het ziekenhuis; 't verwondert me niet. Van achteren bekeken (achteraf bezien) was-ie de laatste tijd al erg lusteloos.

240. Ik zat al een hele tijd op m'n vriend te wachten; achternei (tenslotte, eindelijk) kwam-ie toch.

241. Wat is alles opheden (nu, op 't ogenblik, vandaag-aan-de-dag) toch duur!
Opm.: 'Heden' is wel goed Ned., maar wordt alleen in de schrijftaal gebruikt en betekent dan 'vandaag'. In de spreektaal klinkt het te deftig.
Voorbeeld: Heden ik, morgen gij.

242. Ik dacht, dat-ie niet meer zou komen, want het werd al laat. Maar op slot (ten slotte, eindelijk) kwam hij toch opperdán (kwám hij toch, hij bleef niet weg).

243. Is Piet er al? Nee, maar demie (straks) komt-ie wel.

244. Je hebt wel niet veel zin in je studie, maar je moet 't op een echter (voortaan, in het vervolg) toch maar regelmatig doen.

245. Ik zal nog even m'n schoenen poetsen en dan is 't bedàt (intussen) tijd voor de bus.
Ik ben wel wat laat op kraamvisite; 't kind zou bedát (bijna, intussen) al kunnen lopen.
Ik dacht dat ik nog een hele tijd zou moeten reizen, maar ik was er bedát (bijna) al.
Opm..: Het gebruik van dit woord is zeer frequent.

246. Waar ligt m'n bal ergens? Hierzo (hier). Deerzo (daar).

247. Jan Jansen woont genéven over (tegenover) ons.

248. Is Piet bij jullie? Nee, hij is net fort of: vort (weg) gegaan.

249. 't Is temet (bijna, haast) 10 uur.
't Bord viel temet van de tafel.

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.