Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? (deel I) » Pagina 88-89

't Are Huis

Je hewwe van die minse, die zo lekker vertelle kinne, dat je ore te gast binne. Deer weunt 'r zo ientje op Sint-Maartensbrug, Gert Schuit Kz. Hai weunt in de boerderai 'De Gedachtenis' op C 5.
Mit 'n joon van m'n bin 'k er op 'n zaterdagmiddeg op 't ind van april heenstiefeld, zomaar op de bonnefooi of. De vrouw van Gert, Agie Witsen, 'n vrindelijk woifie van braaf voiftig, lies oos 'r in.
Al gauw zat Gert op z'n praatstoel en bai vertelde over z'n femilie en z'n weunplaas. Hai is 'r geboren en heb 'r altoid weund. Hai vertelde van Vader Klaas Schuyt en moeder Maartje Groeneveld.
Dat vader Klaas in 1941 op ien-en-tachtigjarige leeftoid de eerste stien bid had van 'De Gedachtenis' en dat 't werkelijk 'n gedachtenis voor 'm was, ook an z'n moeder zaliger. Dat 't hele spul, weunhuis en koeies, in minder clan twei maande deur timmerman Leeuw neerzet was en dat 't maar zeuven en twintig duzend kost had. Dat ie 'r later nag 'n melkstal en 'n varkensboet mit kippehok bai bouwe leiten had, samen voor achttien duzend. Nou is de hele gebouweboel bai mekaar puur meer as honderdduzend waard! Hai gebruikt twintig bunders grasland en twaalf bunders bouw.
Wat ware z'n koeie en z'n jongvee mooi skoon! En toch was ie die ochend niet toekommen an roskammen en steertewassen. Je konne zien, dat ie van helder en skoon houdt. Dat ie ook met fok en stamboek werkt, dat kin je wel dinke. 't Is 'n bloeiend bedroif. Ze melke vanzelf mit de mesien. De melk wordt nag ophaald mit de skuit, die van Zoipersluis tot Ouwe Sluis gaat deur 't Noordhollands Kenaal. 't Is 'n mooi gezicht dat opzwaaien van de voile busse en dat ofzetten van de lege. As je dat allegaar ziene, din zeg je bai je oigen. dat manje zal wel knoupe an z'n jassie hewwe! Maar 'k hew nooit in z'n boekie 1) keken, hoor.
Gerrit en Agie leve voor d'r gezin van vier kindere: ien moidje en drie joos. Twei ervan kwamme ook effen in de kamer te koppiesen. Klaas, 'n stevige Westfries, lurkte lekker an z'n poipie. Jacob Gerrit mit z'n prikkeldreiden ringbeerdje, zat te knabbelen an 'n halfzessie-stile. Hai is al voif jaar trouwd mit Ted Kuttering; die leerd-ie kinnen in de evacuatie-toid. Ze hewwe twei lieve kindere, 'n steltje. 2)
Afie is trouwd mit Jacob van der Sluys. Ze boere op Sint-Maartensbrug. Ze hewwe al vier jonge Sluysies.
En din hew je de jongste nag; dat is Gerrit. Die leert in Utrecht voor veears. Hai is ook opvoed bai de beiste op 't bedroif en deer zal 't wel van komme, dat de diergeneeskunde de belangstelling heb van deuze Schuyt.
Iemeslesten kwam de vader van vrouw Schuyt, Jacob Witsen, nag weer d'rs te gast op 'De Gedachtenis'. Hai was al zeuven-en-negintig en nag heel pittig bai de toid. Van vroeger vertelt ie makkelijker en liever don van nou, maar dat is mit alle ouwere minse zo. Wat 'n zegen voor zo'n ouwe vader, as je je kindere, je grovaderszeggers en je overgrovaderszeggers zo long zien magge. En ook, wat 'n geluk voor al die neikommelinge as de Hemel zo lang zo'n aartsvader in de femilie bloive leis.
Ja, Gert Schuyt betekent wel wat in z'n duirp. Hai is doikgraaf van 'De Zoip en Hazepolder', die mit z'n 7200 bunders, z'n drie molcns en z'n zeuventien gemalen temet even groot is as De Biemster. Je moete Gert dus niet uitvlakke! Hai praat goed Westfries en hai en z'n vrouw binne goeie, rasechte Westfrieze. Z'n zeun Jacob Gerrit komt in 'De Gedachtenis' te weunen en Gertzelf moet dus veld ruime. Hai goat van C 5 nei C 6, dat is ook 'n huis van hem. De femilie noemt 't altoid ,'t are huis'. Gert vindt 't wel wat 'n moeilijke overgang; hai heb zukke mooie herinneringen an 'De Gedachtenis'... Maar hai en z'n vrouw hewwe 't baiegaar graag voor d'r joos over, ze gunne 't Jacob Gert en Ied.
Gert zoi: „Nou wil 'k nag 'n naam skildere leite op 't are huis. Wat dink je, dat 'k deervoor nou uitdocht heb? Tk wou 't de naam geve, die 't altoid had heb. As je din nag 'rs deur Sint-Maartenbrug raie en je komme C 6 verbai, din zie je Gert en Agie zitten achter de gerdointjes in 't Are Huis'.”

1) geldportefeuille, portemonnee. 2) een paar: een jongen en een meisje.

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.