Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Verdwenen water, gewonnen melk » Pagina 9-11

Inleiding

'Met erkentelijkheid herdenken wij het onvermoeide streven van den overledene om in verschillende betrekkingen de belangen van de provincie, gemeente en waterschappen te bevorderen'.

Dit is een zinsnede uit een brief, die, op 23 april 1913 namens het provinciaal bestuur van Noord-Holland werd gezonden aan de familie van wijlen de heer J. L. Th. Groneman te Wieringerwaard. De toenmalige commissaris der Koningin, mr. dr. W. F. van Leeuwen, had de brief persoonlijk ondertekend.
De brief was een van de ruim tweehonderd schriftelijke blijken van deelneming, die door de postbesteller aan de boerderij 'Groenhoven' aan de Barsingerweg werden afgegeven.
Johannes Ludovicus Theodorus Groneman was niet meer. Op 21 april 1913, was hij, 82 jaar oud, vrij plotseling overleden. Hij was op 29 maart 1831 geboren in de Gelderse stad Zutphen als zoon van een handelsman in drogerijen, koloniale waren en verfwaren. Een import-Noordhollander, stammend uit een geslacht van organisten en beoefenaren van de wetenschap, die zich na zijn huwelijk met een boerendochter vestigde op de boerderij 'Groenhoven' aan de Barsingerweg in de polder Wieringerwaard, om van daaruit leiding te gaan geven aan de ontwikkeling van agrarisch Noord-Holland.
Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, de veefokker, legde op 'Groenhoven' de basis van de Frans-stam. Hij ontwikkelde daarnaast tal van initiatieven om door middel van de wetenschap (kennis is macht!) de agrarische sector van het bedrijfsleven op een hoger plan te brengen. Zijn naam werd in die jaren een begrip. Hij werd een synoniem voor vernieuwing en vooruitgang. Zijn naam genoot bekendheid in binnen- en buitenland, zowel bij de leden van het provinciaal bestuur in Haarlem als bij die van de landsregering in Den Haag.
'Groenhoven', de achter groene klimop verscholen boerderij, staat de tijd nog steeds dapper te weerstaan en is inmiddels door de derde generatie Groneman betrokken. Mejuffrouw Anna Petronella Groneman beheert thans de schatkamer 'Groenhoven', zorgvuldig pogend de sfeer te bewaren waarin haar grootvader met zijn hoofd en zijn handen arbeidde. In de stierenstal staan nog steeds Fransen. Bij de koeien lopen Dora's, wier bet-over-over-over-(enz.)-grootmoeders einde vorige eeuw reeds in dezelfde weilanden graasden.

Johannes Ludovicus Theodorus Groneman Florentius Adrianus Franco Groneman Anna Petronella Groneman

Johannes Ludovicus Theodorus
Groneman
... de veelzijdige pionier,
de vernieuwer ...

Florentius Adrianus Franco
Groneman
... de specialist, de fokker ...

Anna Petronella Groneman
... de behoedster van een traditie ...

Drie generaties dus:
Johannes Ludovicus Theodorus Groneman (1831 - 1913): de veelzijdige pionier, de vernieuwer; (officier in de orde van Oranje Nassau).
Florentius Adrianus Franco Groneman (1870 - 1958); zijn zoon, de specialist, de fokker; (ridder in de orde van Oranje Nassau).
Anna Petronella Groneman (1919 - heden): zijn kleindochter, de behoedster van een traditie.
Het leven van deze drie mensen omvat ruim honderd jaar 'Groenhoven'. Over de mensen en het rundvee – vooral de stieren – die de namen Groneman-Groenhoven tot een ondeelbare twee-eenheid maakten, handelt dit boek.

 


Hé, is dat Westfries?

615. Een paar van die echte brakken (rakkers, deugnieten) van schooljongens hadden m'n fiets opgeknapt. Ik gaf ze 'n bogie ('n pluimpje) en wat bokkeneuten (pinda's, sausjes). Ze gingen bloid (blij) op huis an (naar huis).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.