Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1962 » november

Kroniek van West-Friesland - november 1962

1 november
De heer C. Boonenburg, wetenschappelijk ambtenaar van het Zuiderzee Museum te Enkhuizen, treedt in functie als directeur van het Overijsels museum te Zwolle.

2-6 november
Schilderijententoonstelling in het atelier van de ‘Noorder Kunstkring’ te Den Helder (modern werk van jonge leden).

3 november
Te Bobeldijk wordt de Zuivelfabriek ‘De Goede Verwachting’ gesloten; opgericht in 1914. De 7 miljoen liter melk gaat naar de ‘Aurora’ te Opmeer.

4 november
De heer C. C. Mahieu, 40 jaar voorzitter en 55 jaar lid van de R.-K. Harmoniekapel ‘Winnubst’ te Den Helder, ontvangt de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ in goud.

10 november
† C. Bogtman te Bergen, 86 jaar oud; oud-Bergenaar, legateert ƒ 5000,- aan de Ruïnekerk aldaar.

11 november
Sint Maartensviering te Den Helder en in Julianadorp.

14 november
Hoornse koemarkt; aanvoer 1400 stuks vee.

15 november
De heer J. C. Ooms, voorzitter van het verbond voor Veilig Verkeer, reikt te Alkmaar aan 37 Naco-buschauffeurs het insigne uit voor schadevrij rijden gedurende 5 jaar of meer; twaalf jaar reden de heren F. C. Nauta, J. v. d. Tooren en D. Poppes schadevrij.

16 november
† J. J. Kistemaker te Den Helder, 63 jaar oud; lid van de gemeenteraad, oud-secretaris van de zuivelfabriek te Julianadorp, oud-secretaris van de Hollandse maatschappij voor Landbouw aldaar. De stichting, opgericht ‘tot instandhouding van onroerende goederen van oudheidkundige, bouwkundige of landschappelijke waarde’ in Noordhollands Noorderkwartier koopt 1 ha. land aan te St. Maarten waarin de fundamenten van de Dwangburcht ‘Nuwendoorn’ zich bevinden.

17 november
Officiële ingebruikneming van de nieuwe toegangsweg naar Tuindorp Nieuw-Den Helder Oost.
Presentatie van de Jeugddrumband van de Postfanfare te Den Helder aan het gemeentebestuur.

22 november
Te Hoorn wordt de heer Joh. Ridderikhoff in de Parkschouwburg gehuldigd ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als regisseur.

23 november
Te Oudorp wordt de eerste lagere technologische school in den lande geopend. Genoemd naar Dr. Schey, oud-rijkszuivelconsulent in Noord-Holland.
Te Hoorn reikt de heer D. Breebaart aan 15 deelneemsters van de kappenaaicursus een getuigschrift uit, waarvan één met lof, aan mevrouw A. Langedijk-de Goede uit Amstelveen.

28 november
† H. M. Koningin Wilhelmina 82 jaar oud op het paleis ‘Het Loo’ ontslapen; regeerde van 1898-1948.
Burgemeester en Wethouders van Opmeer besluiten de jaarlijkse paardenmarkt op te heffen, na een bestaan van 200 jaar. In de agrarische bedrijven heeft het paard het veld moeten ruimen voor de trekker.
Te Heer Hugowaard viert de Aannemings Maatschappij P. Bot & Zoon het gouden jubileum. Het gemeentebestuur en de plaatselijke verenigingen worden elk met een chèque bedacht.

« oktober | december »

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.