Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1962 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1962

1 december
Te Den Helder viert de Geref. Jongelings Vereniging ‘De Bazuin’ haar honderdjarig bestaan.

2 december
Te Oudendijk wordt de zuivelfabriek ‘Concordia’ plotseling gesloten; opgericht in 1912. De melk gaat naar de fabrieken ‘De Tijd’ in de Beemster en naar ‘Ons Belang’ te Middelie.

9 december
Te Medemblik wordt de oudheidkundige vereniging ‘Medemblick’ opgericht. Voorzitter de historicus de heer W. Kramer; eerste doel stelling: restauratie en bestemming van het oude Waaggebouw.

19 december
Te Avenhorn wordt burgemeester J. Cornelisse geïnstalleerd. Welkomstlied van de dorpsdichter, de heer D. Schuytemaker, door de schoolkinderen voor het raadhuis gezongen.
In de Beemster neemt de heer R. Middelburg afscheid als gemeente-secretaris met een receptie in het Heerenhuis; was 50 jaar in gemeentedienst.

22 december
De heer P. Wijdenes, geboren te Opperdoes, 90 jaar; schrijver van meer dan honderd wiskundeboeken; erelid van het Wiskundig Genootschap, te Amsterdam gehuldigd. De jubilaris is een rechtstreekse afstammeling van Gerbrand Wijdenes en Aafje Velius (1631-1669), kleindochter van de befaamde medicus-kroniekschrijver Theodorus (Dirk) Velius te Hoorn.

27 december
Voor de 18e maal wordt de Dorpentocht verreden; ditmaal door 3500 schaatsenrijders via de Zuidervaart, Graftdijk, Spijkerboor, Jisp, Zaandam, Groot-Schermer, Rustenburg en Ursem naar Alkmaar terug.

28 december
Te Berkhout neemt de heer T. Kollis, 25 jaar voorzitter van de Coöperatieve Graanmalerij, afscheid met een receptie in de ‘Ridder St. Joris’, ontvangt van de leden van de Coöperatie een televisietoestel.

31 december
Den Helder telt 51751 inwoners op de laatste dag van 1962.
Het Actiecomité Parkschouwburg te Hoorn verzamelt tijdens nachtfeest in de Parkdancing ƒ 12000,- voor de nieuwe Schouwburg.

Laet het kostelijcks van al
U niet roekeloos ontslippen,
Dat's de tijdt, die snel gaet glippen,
Zonder dat hy keeren zal.

Vondel.

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.