Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1963 » mei

Kroniek van West-Friesland - mei 1963

1 mei
De heer C. A. Berkhout viert zijn zilveren jubileum als directeur van ‘De Ster’ te Baarsdorpermeer. ‘De Ster’ is de enige melkfabriek in de omtrek, die haar zelfstandigheid nog heeft weten te bewaren.

4 mei
In Alkmaar neemt Agrarisch Noord-Holland afscheid van de heer P. Koster, geboren te Wognum, die 44 jaar lang de Noordhollandse rundveefokkerij in diverse functies diende.

8 mei
In de ‘Keizerskroon’ ontvangt de heer J. P. Koomen uit Spierdijk, temidden van familie en collega's, de ere-penning van de stad Hoorn, ter gelegenheid van zijn gouden jubileum als veehandelaar op de Hoornse koemarkt.

11 mei
Het actie-comité voor een ‘Parkschouwburg’ bereikt op de Marathon-feestdag in de Parkzaal het kapitale bedrag van ƒ 71.000,-, dat is bijeengebracht door de burgerij van Hoorn en omstreken.

24 mei
Ir P. J. Ente, geboren te Rotterdam, promoveert aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op een proefschrift over ‘Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum De Streek’. Promotor: prof. dr C. H. Edelman.

25 mei
In tegenwoordigheid van iemand, die de historische figuur Zeger Davidson uitbeeldt, wordt in Venhuizen het nieuwe jeugdhuis ‘De Poort’ met de Nutsbibliotheek door wethouder Jac. Laan geopend.
De Hoornse Jofferkring te Amsterdam viert haar tweede lustrum met een bustocht door de dorpen in West-Friesland, waar vandaan destijds de joffers de Hoornse H.B.S. bezochten; de dag werd besloten met een diner in ‘De Doelen’.

26 mei
Hensbroek In de Ned. Herv. kerk wordt de eerste mis gevierd, waartoe voor drie jaar toestemming van de provinciale kerkvergadering is verleend. De Rooms-katholieke gemeenschap gaat eigen kerk bouwen.
Ds. J. H. Donner, geref. predikant, neemt afscheid van zijn gemeente te Broek op Langedijk; hij werd op 28 augustus 1927 daar bevestigd. Tijdens de receptie deed burgemeester H. H. Zwart mededeling van de benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

28 mei
Koedijk Naast het houten noodkerkje uit 1948 is in de stalen klokkestoel, ontworpen door architect J. Koorn te Hoorn, de gerestaureerde luidklok met een gewicht van 750 kg en daterende uit het jaar 1511, aangebracht.
De zuivelfabriek ‘Aurora’ te Opmeer bestaat 50 jaar. Van het oprichtingsbestuur maakten deel uit de heer A. Donker, voorzitter en de heren K. Bos en K. Schoen, leden. Van 350 koeien werd in het begin melk verwerkt. In 1963 is dat gestegen tot 20.000 koeien.

29 mei
Enkhuizen De Gereformeerde gemeente neemt het nieuwe kerkgebouw op de hoek van de Bleiswijkstraat in gebruik met een dienst o.l.v. de consulent ds. A. Elshout uit Scheveningen; uitgevoerd door het bouwbedrijf Gebr. de Graaf.

30 mei
De veilingsvereniging ‘Ons Belang’ te Opperdoes bestaat 60 jaar. In 1962 bedroeg de omzet meer dan twee miljoen gulden; oprichters waren de heren Ydema en Roggeveen.

« april | juni »

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.