Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1963 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1963

1 december
Te Julianadorp wordt de zuivelfabriek ‘Vooruitgang-Koegras’, gebouwd in 1927 gesloten. De melk gaat naar de ‘Melco’ in Heiloo en naar St. maartensbrug.

2 december
Burgemeester C. J. Schellinger van Wieringen viert tijdens een bijzondere raadsvergadering zijn 40-jarig jubileum als ambtenaar in overheidsdienst.
Vogelwachters uit het gehele land droegen naar het kerkhof van Den Hoorn op Texel het stoffelijk hulsel van de heer J. Drijver, die op 28 november, 77 jaar oud, overleed. De heer Drijver was oud-secretaris en oud-hoofddirecteur van de ‘Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten’ en oud-secretaris van de Ned. Ver. ter bescherming van Vogels.

9 december
† Dokter J. de Vries te Benningbroek, 59 jaar oud; huisarts aldaar sinds 1929.
Het R.-K. ziekenhuis voor West-Friesland, St. Jans Gasthuis te Hoorn, dat thans 227 bedden telt, bestaat 50 jaar; het begon in twee particuliere panden aan de Koepoortsweg.

12 december
Enkhuizen Het rusthuis aan de Westerstraat uit 1876, waarvan de bouwsom van ƒ 38.000,- door de dames A. U. en M. M. Snouck van Loosen ter beschikking was gesteld, is thans, geheel gerestaureerd en vergroot, in gebruik genomen.

15 december
† J. Roselaar te Hoorn, 71 jaar oud; mede-oprichter van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ en oud-redactielid van de Bundel van 1939-1953.

17 december23 december 1963, Hem, tekening: Maarten Oortwijn
De tweede uitgave in de Stolphoevereeks ‘Dokter in West-Friesland’, biografie over dokter Van Balen Blanken verschenen; onder auspiciën van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’. De schrijver is B. W. E. Veurman.

20 december
De Coöperatieve Boerenleenbank te Wijdenes heeft de drie miljoen gulden aan spaargelden bereikt. Op 2 december 1960 bedroeg het spaartegoed twee miljoen gulden. De bank telt 1200 spaarders in de gemeente Wijdenes.

23 december
Hem De rederijkerskamer ‘De Klimop’ viert met het blijspel ‘Het hing in de lucht’ haar 100-jarig bestaan in café Kramer; opgericht in 1863 door Zeger Hoek en meester Homan.

27 december
† S. B. F. Kooiman, te Alkmaar, 71 jaar oud, burgemeester van Hensbroek van 1919-1957.

O menschen, kost ge wicken
En weegen Uw getij,
Dat nimmer weêr zal keeren,
Gij zoudt den tijdt waerdeeren.

(Vondel)

 


Hé, is dat Westfries?

405. Ik ben bij m'n zus op de zuikerstikken geweest (op kraamvisite).
Stik (boterham). Stik-eten (brood-eten).
Stikkebordje (boterhambordje).
Stikkebuul (broodzak).
Hij blijft op stikken (hij blijft over, met brood). Gastestikken (extra lekkere boterhammen als voor gasten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.