Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1964 » januari

Kroniek van West-Friesland - januari 1964

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 32e bundel, pagina 128-138.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1965.
Samengesteld door Mevr. C.N. Tuender-Nobel.

Kroniek van West-Friesland 1 januari
Het aantal inwoners van Monnikendam, dat als laatste van de zeven steden boven het IJ, lid van het Historisch Genootschap is geworden, bedraagt 4194.

7 januari
De leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland te Haarlem bieden de commissaris van de koningin dr. M. J. Prinsen bij diens afscheid een tuinbank in natuursteen en hout aan in de tuin van het Provinciehuis. De ambtsaanvaarding geschiedde op 6 juli 1954.

10 januari
Schaapherder Boudewijn Guiljam komt met zijn kudde van achttien schapen en de hond Lot uit Friesland in Wieringerwerf aan, na een reis van drie dagen over de afsluitdijk.
De landbouwsmederij van de heer P. Wissekerke te Anna Paulowna bestaat 100 jaar in hetzelfde pand; thans onder leiding van de achterkleinzoon van Willem Wissekerke en Jantje de Vries, destijds overgekomen uit Barsingerhorn.

16 januari
Avenhorn De heer G. van Loon neemt in café Jonker afscheid van de openbare school, waar hij 27 jaar hoofd der school is geweest.

22 januari
Alkmaar Op de jaarvergadering van de Vereniging tot bevordering van de Landbouwtuigpaardfokkerij V.L.N. blijkt dat in 1963 het aantal paarden in de landbouw in Noord-Holland teruggelopen is van 5432 tot 4850 paarden.
† Chr. Holman te Hoorn, 77 jaar oud; ere-lid voetbalvereniging ‘Hollandia’, in de jaren twintig vaste medewerker ‘Hoornse Revue’, daarvoor van het toneelgezelschap ‘De Wilsons’.

23 januari
De centrale commissie voor het Agrarisch Plan biedt rapport ‘Agrarisch plan voor Noord-Holland’ aan de Gedeputeerde Staten te Haarlem aan.

25 januari
In ‘Landmans Welvaren’ te Venhuizen viert de gymnastiekvereniging ‘Adolf Spiess’ haar 75-jarig bestaan.

29 januari
Het gemeentebestuur van Bergen koopt een schilderij aan van de sinds 1912 in Bergen wonende kunstschilder Henri ten Holt bij diens 80ste verjaardag.

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.