Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1964 » november

Kroniek van West-Friesland - november 1964

4 november
In de bestuursvergadering van de polder ‘Schellinkhout’ wordt besloten de polderlasten met acht gulden te verhogen tot ƒ 48,per ha.

6 november
Het Timmermansgilde-huisje uit de 17de eeuw te Hoorn, gelegen achter het pand Dal 3, zal na restauratie in gebruik worden genomen door de meisjes van het Padvindersgilde.
Het oude pand naast het stadhuis van Enkhuizen is door architect Fleddérus verbouwd tot het Lutherhuis, het ontmoetingscentrum van de Evangelisch Lutherse Kerk.

7 november
De kinderen van de gezamenlijke lagere scholen van Andijk verkopen voor ƒ 2825,- aan kaarten en zegels in de jaarlijkse kinderpostzegelactie.

9 november
Het door architect Y. Kok gerestaureerde huis ‘In de Stretsvarer’ van 1618 aan de Doelenkade te Hoorn is door de familie Hartman als woonhuis in gebruik genomen, nadat het pand vele jaren als kaaspakhuis had gediend.

10 november14 november 1964, tekening: Maarten Oortwijn
In de raadsvergadering van Oosthuizen biedt burgemeester J. Schoon de raadsleden het eerste nummer van het gemeentelijke orgaan ‘Kontakt’ aan, dat eens in de twee maanden huis aan huis zal worden bezorgd.

12 november
Op de Hoornse najaarsveemarkt werden 2091 stuks vee aangevoerd. De melkkoeien brachten ƒ 950,- tot ƒ 1350,- op, de graskalveren ƒ 450,- tot ƒ 550,-.

14 november
Door toedoen van de Nederlandse Televisie Stichting was de aankomst van Sint Nicolaas en Zwarte Piet in de haven van Hoorn op de televisie in heel Nederland en België te zien.

15 november
De derde uitgave in de Stolphoevereeks ‘Dit land boven het IJ’ verschenen; onder auspiciën van het historisch genootschap ‘Oud West-Friesland’. De schrijver is J. J. Schilstra.

16 november
† J. Lont Pzn te Nieuwe Niedorp, 63 jaar oud; in de Doopsgezinde Gemeente ging hij wel als ‘vermaner’ in de dienst voor.

19 november28 november 1964, tekening: Maarten Oortwijn
De zetel van het arrondissement Hoorn van de Rijkswaterstaat verhuist van het Foreestenhuis, Grote Oost 43, naar Grote Oost 26, het gebouw waarin tot 1 mei 1960 het Kadaster was gevestigd; thans te Alkmaar.

20 november
Burgemeester Beemsterboer van Berkhout opent met het hijsen van de vlag de nieuwe R.K. Landbouwhuishoudschool ‘Elisabeth’ aan de Goorn; genoemd naar de vroegere priorin, zuster Elisabeth.

23 november
Door kortsluiting brandt het café De Schouw te Schellinkhout in een half uur tijds tot de grond toe af.

25 november
In zaal Duyn viert de coöperatieve zuivelfabriek ‘De Ster’ te Baarsdorpermeer haar vijftigjarig bestaan met een feestrevue ‘De Gouden Ster’, geschreven door de heer C. Silver.

28 november
De vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Noord-Holland viert haar zestigjarig bestaan in Hoorn; de verslaggever van het Dagblad voor West-Friesland wordt de toegang geweigerd.

« oktober | december »

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.