Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1965 » augustus

Kroniek van West-Friesland - augustus 1965

2 augustus
Op de 57ste tentoonstelling van de Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer, opgericht in 1908 door dokter G. C. van Balen Blanken, wordt de ster-merrie ‘Crosalie’, eigenaar de heer A. M. Maat te Uithoorn, als eerste geklasseerd.

4 augustus
Ten bate van de restauratie van het gietijzeren kerkehek uit 1870 te Grosthuizen, rijdt de heer D. Schuytemaker de bezoekers van de Oudhollandse markt te Hoorn in een oude speelwagen de stad rond.

14 augustus
In Enkhuizen wordt het sportpark met twee hoofdvelden en een korfbalveld door de voorzitter van de Kon. Ned. Voetbal Bond, de heer A. Schröder, geopend.

15 augustus
Aan het Kerkepad te Hoogwoud wordt het gemeentelijk sportveldencomplex temidden van een fraaie beplanting geopend.

16 augustus
Op het raadhuis van Nibbixwoud wordt het eerste exemplaar van de 32ste bundel ‘Westfrieslands Oud en Nieuw’ aan mevr. A. C. ter Horst-Hoekstra aangeboden voor haar bijdrage: ‘Jan Duim – aarsom met de wiele’. De schrijfster werd 25 januari 1881 in Hauwert geeboren.

Op het weiland van Joris van Kampen te Hoogkarspel worden, dankzij de activiteiten van de Archeologische Werkgroep, opgravingen verricht, waaruit blijkt dat omstreeks 1000 jaar voor Christus zich daar reeds een belangrijk woongebied bevond.

26 augustus
De Kon. Heide Maatschappij en Staatsbosbeheer stimuleren met subsidie de goede erfbeplanting in West-Friesland en de duinzoom van Velzen tot Den Helder ten behoeve van de recreatie.

28 augustus
De 41ste Westfriezendag te Hoorn wordt door 330 leden bezocht. In de voorzaal van het Park was een knipkunst-tentoonstelling, voornamelijk uir West-Friesland, bijeengebracht.

30 augustus
Bij graafwerk door de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek onder het witte kerkje te Heiloo zijn fundamenten van een romaanse en een gotische kerk uit de lle en 15e eeuw aangetroffen.

« juli | september »

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.