Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » Kroniek van West-Friesland » 1968 » juli

Kroniek van West-Friesland - juli 1968

1 juli
Enkhuizen Bij het honderd-jarig bestaan van de N.V. Gebroeders Sluis zaadteelt en zaadhandel ontvangt de directie op het provinciehuis te Haarlem de oorkonde bij het predikaat ‘Koninklijke’.

3 juli
Dirkshorn De commissaris van de koningin van Noord-Holland, mr. F. J. Kranenburg, opent de expositie Ringpolder Vooruit, die de afsluiting vormt van de ruilverkaveling, die zes jaar heeft geduurd.

4 juli
Bovenkarspel De eerste zes Amsterdamse gezinnen betrekken hun huis. In het geheel worden 36 woonhuizen van het Amsterdamse contingent hier gebouwd, waarvoor zich 425 liefhebbers meldden.

8 juli8 juli 1968, tekening: Maarten Oortwijn
Nibbixwoud De oude korenmolen ‘De Vriendschap’, die al jaren op restauratie wachtte is zonder dat iemand het gezien heeft in elkaar gestort.

23 juli
Wieringerwerf Op het raadhuis wordt het eerste exemplaar van de 35ste bundel ‘West-Frieslands' Oud en Nieuw’, die voor een belangrijk gedeelte aan de Wieringermeer is gewijd aan de loco-burgemeester S. Zoodsma aangeboden.

26 juli
Hoogkarspel Burgemeester P. Groot opent het gemoderniseerde Medemblikker Tolhuys, dat in 1729 is gebouwd, nadat in 1724 Medemblik de Tolweg had aangelegd tussen Zwaagdijk en de Streek.

Medemblik Aan de Oosterhaven wordt het, onder toezicht van Monumentenzorg, gerestaureerde 17de eeuwse woonhuis met trapgevel in gebruik genomen als restaurant ‘De twee schouwtjes’.

27 juli
Hoorn Een gezelschap van 24 leden van de Westvlaamse Gidsenkring brengt een 5-daags bezoek aan West-Friesland en wordt door burgemeester D. Breebaart in Hoogwoud op het raadhuis ontvangen.

31 juli
Blokker Uit de onbewoonde boerderij ‘De Barmhartige Samaritaan’ gebouwd in 1659, eigendom van de gemeente Hoorn, zijn de 17de en 18de eeuwse tegels uit de beide schouwen gesloopt en gestolen.

« juni | augustus »

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.