Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1970 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1970

1 december
Schagen De heer D. van Leyen is 40 jaar in dienst bij de drukkerij De Bussy Trapman. Hij ontvangt de ere-medaille in brons van de Orde van Oranje Nassau en de ere-penning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

3 december
Schellinkhout Koe Geertje van veehouder J. J. Hart brengt twee kuien en een stierkalf ter wereld.

3 december 1970, tekening: Maarten OortwijnEnkhuizen. Het patriciërshuis uit 1740 aan de Westerstraat is in het bezit van de Algemene Bank Nederland. Dankzij de activiteiten van de vereniging ‘Oud Enkhuizen’ wordt de gevel gespaard en gerestaureerd. Achter de gevel zal het nieuwe bankgebouw verrijzen.

8 december
Berkhout Mej. J. Wiersma is onderscheiden met de ere-medaille in goud, behorende bij de orde van Oranje Nassau ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum als onderwijzeres aan de openbare lagere school.

Edam Bij zijn afscheid als dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland ontvangt de heer Jb. Posch de ere-penning in goud van het Hoogheemraadschap. De heer Posch heeft deze functie 24 jaar bekleed. Zijn opvolger per 1 januari is burgemeester L. J. de Ruiter van Bergen.

12 december
† Mevr. Y. S. E. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken, te ‘s Gravenhage, 85 jaar oud; lid van de redactie commissie voor de bundels van 1953 en 1954, dochter van de oprichter van ‘Oud West-Friesland’ dr. G. C. van Balen Blanken te Spanbroek.

15 december
Wognum Onder grote belangstelling viert de oudste vereniging het Departement van 't Nut haar 150-jarig bestaan. Uit 't Nut zijn voortgekomen: de Nutsbibliotheek, de Nutsspaarbank, de Nutsgymnastiekclub en de Nutskleuterschool.

18 december
Sijbekarspel Het Anjerfonds schenkt ƒ 3000,- voor het in aanbouw zijnde dorpshuis. Voor dit bedrag zal de toneelverlichting worden aangeschaft.

Beemster Burgemeester F. Kloeke opent het Buurthuis in Zuid-Oost Beemster aan het Verzetplein. De grote toneelzaal wordt tevens gebruikt voor sport en gymnastiek; daarnaast zijn er vertrekken voor vergaderingen en exposities.

20 december
Opperdoes Het Anjerfonds schenkt ƒ 3000,- voor het in aanbouw zijnde dorpshuis, dat de naam ‘De Torenschouw’ heeft gekregen.

21 december
Wervershoof Oud-burgemeester Reynen en dijkgraaf mr. Kamp van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier openen de reconstructie van de Onderdijk. In anderhalf jaar is de oude zeedijk afgegraven, die door de aanleg van de Nesedijk overbodig was en het verkeer hinderde. Het was de laatste officiële handeling van dijkgraaf mr. Kamp, die per 31 december afscheid nam. Zijn opvolger is burgemeester S. Schagen van Schermer.

23 december
Benningbroek-Sijbekarspel. Met brandende fakkels trok een groep jongeren met een paard en wagen, waarop het kerstgebeuren was uitgebeeld, zingend door het dorp. Onderwijl brachten zij kerstgeschenken rond bij bejaarden en zieken.

24 december
Alkmaar Traditie getrouw zendt de vereniging ‘Oud Alkmaar’ aan alle 400 leden een gekleurde reproductie toe. Ditmaal een gezicht op de Kennemerpoort in de 18e eeuw met een topografische beschrijving erbij gevoegd. De aquarel van Crescent behoort tot de prentencollectie van de gemeente.

Hoorn De calligraaf Joop Willems vestigt zijn atelier in de Mariatoren, waarmee deze gerestaureerde verdedigingstoren uit 1508 weer een bestemming heeft gekregen. Hij is gebouwd met geld, dat het Mariaklooster daarvoor ter beschikking moest stellen.

27 december
Middelie De zuivelfabriek ‘Ons Belang’, onderdeel van de coöp. vereniging ‘De Combinatie’, gaat dicht. De melk gaat naar de beide andere fabrieken van ‘De Combinatie’, ‘De Tijd’ in de Beemster en ‘Neerlandia’ in Stompetoren.

29 december
Andijk De Sarto-bioscoop en het City theater te Lutjebroek beëindigen de filmvoorstellingen na een bestaan van 24 jaar. Door de televisie en het grote aantal dansgelegenheden is een exploitatie niet meer lonend.

Berkhout De heer K. Leegwater wordt na de vergadering van de gemeenteraad onderscheiden met de gouden ere-medaille behorende bij de orde van Oranje Nassau voor zijn culturele en sociale arbeid benevens voor de nieuwsvoorziening over de gemeente in de regionale kranten.

Het jaar doet zijnen loop en met den snellen tijd
Zoo wordt men ongemerkt het vluchtig leven kwijt.

Jacob Cats (1577 -1660)

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.