Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1971 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1971

1 december
Heerhugowaard De directie van de Nederlandse Spoorwegen besluit de baanvakken Heerhugowaard-Hoorn en Zaandam-Enkhuizen te electrificeren waarmee een bedrag van enkele miljoenen is gemoeid.

3 december
Abbekerk In een buitengewone raadsvergadering wordt wethouder J. Broertjes gehuldigd. Vanaf 1946 maakt hij deel uit van de raad; burgemeester Krom biedt een kastje aan voor het opbergen van alle bescheiden.

Den Helder Het nieuwe overdekte zwembad ‘De Schots’ wordt door Gedeputeerde Th. Laan geopend. Het ontwerp is van het architectenbureau Baanders, Frenken en Wilgers; bouwkosten 3 miljoen waarvan ƒ 100.000,- is bijeen gebracht door de burgerij.

7 december7 december 1971, tekening: Maarten Oortwijn
Anna Paulowna ‘Veerburg’ aan de Kleine Sluis is aangekocht door het waterschap ‘De Anna Paulownapolder’. Het is in 1856 gebouwd als vergaderplaats voor de ingelanden; van 1870-1875 was het raadhuis. In verband met de reconstructie van het kruispunt zal het weldra worden gesloopt.

9 december
Medemblik In het pand Nieuwstraat 45 opent het echtpaar A. Raat-van Wees de antiekhandel Radboud; de eerste antiquair in de stad.

10 december
Alkmaar De Verenigde Noordhollandse Dagbladen verhuizen van Helderseweg 6 naar het nieuwe gebouw aan de Edisonweg te Oudorp.

13 december
† Dirk Kuipers te St. Maartensbrug, 63 jaar, directeur Grondstofvoorziening en Buitendienst C.V. ‘Noord Holland’. Oud-directeur zuivelfabrieken te Julianadorp en St. Maartensbrug.

14 december
Hoorn De gemeenteraad stelt ƒ 500,- beschikbaar voor een gebrandschilderd medaillon met het stadswapen bestemd voor de raadzaal in Dordrecht. In 1572 werd daar de eerste vrije Statenvergadering gehouden, waarin koning Philips II van Spanje werd afgezworen, welk feit in mei 1972 zal worden herdacht.

15 december
Schoorl Het hoogheemraadschap ‘Noordhollands Noorderkwartier’ viert in ‘De Blinkerd’ het 50-jarig bestaan. Dijkgraaf S. Schagen wordt bevorderd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Het hoogheemraadschap heeft o.m. het beheer over de Hondsbossche zeewering en werd door de Provinciale Staten gesticht na de watersnood van januari 1916.

16 december
Hem Bij de opening van de nieuwe openbare school aan de Willemsweg wordt een tentoonstelling ingericht van oude ansichtkaarten die een samenhangend beeld geven van het dorp van De Bruine Hengst tot aan het Twijver. De verzameling is eigendom van mevr. D. Groot-Groot, Hemmerbuurt 191.

Venhuizen Burgemeester Engelvaart opent de derde groep van 16 bejaardenflats bij de Bosmanstichting die nu alle van een lift zijn voorzien.

Venhuizen De beide kleine huisjes uit 1870 aan 't Twijver worden overgebracht naar Enkhuizen waar ze op het terrein van het (Rijks)Zuiderzee-museum worden geplaatst.

18 december
Schagen Bij het 75-jarig bestaan van de Rijks Middelbare Landbouwschool wordt voor de laatste maal een reünie gehouden, waarvoor 700 oud-leerlingen bijeen kwamen. In 1972 wordt de school samengevoegd met die in Alkmaar, eerste directeur in Schagen was de heer C. Nobel van 1896-1917, de laatste ir. G. J. Jurriëns van 1958 tot op heden.

18 december 1971, tekening: Maarten Oortwijn

20 december
Binnenwijzend Voor het café ‘De zeven groene bomen’ verdween onlangs voor een wegverbreding de laatste boom. Om de naam van het café weer tot zijn recht te laten komen plant het echtpaar Schaper zeven jonge platanen aan de overkant van de weg.

23 december
Schagen Het Anjerfonds schenkt ƒ 3.000,- voor het inrichten van een authentiek kaaswinkeltje. Het zal worden ondergebracht in het Kaasmuseum, Hoep 8-10, nadat het door de ‘Stichting Het Nederlandse Kaasmuseum’ zal zijn verbouwd.

28 december
Medemblik Dijkgraaf A. Berkhout, de 27ste dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen sinds 1510 ontvangt bij zijn afscheid in het Koggenhuis aan de Westerhaven de gouden penning van de Unie van Waterschappen, benevens een zilveren sigarettendoos met het wapen van het Ambacht.

30 december
Hoogwoud Bij zijn afscheid als burgemeester (1946-1971) wordt de heer D. Breebaart tot ereburger benoemd en ontvangt uit handen van wethouder P. C. Schilder de nieuwe legpenning van de gemeente met de inscriptie ‘deur wais belaid kwam alles op z'n taid’. Tijdens deze receptie in het Dorpshuis benadrukt pater Van Kampen namens ‘Oud West-Friesland’ dat het burgemeester en wethouders is gelukt in deze vooruitstrevende gemeente Oud en Nieuw harmonisch te combineren.

31 december
Sijbekarspel In de raadzaal ontvangt de heer Jb. Clay de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Wethouder S. Haakman acht dit een beloning voor het werk in vele functies ten dienste van de gemeenschap verricht.

De dag van vandaag is waarheid
Heel de rest is één groot misschien
De beroemde dag van morgen
heeft geen sterveling ooit gezien

Spaanse Copla
vert. Hendrik de Vries (1896 – 1989)

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.