Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1974 » maart

Kroniek van West-Friesland - maart 1974

1 maart
Grootebroek Bij ruilverkavelingswerkzaamheden zijn twee menselijke geraamten gevonden van een jonge man en vrouw. De beenderen zijn tussen de 2500 en 3000 jaar oud en dateren uit de periode tussen de IJstijd en Bronstijd.

8 maart
Zwaag Op een concours in Delft wordt het muziekkorps ‘St. Caecilia’ tweede in de afdeling Superieur. Dit jaar zal de vereniging haar 60-jarig bestaan vieren.

Langedijk Op 84-jarige leeftijd overlijdt de heer A. van der Veer, die lange tijd met paard en wagen een bodedienst tussen Alkmaar en Oudkarspel heeft onderhouden.

10 maart
Alkmaar Na een vacature van meer dan 3 jaar is in de meer dan 3 eeuwen oude Remonstrantse kerk weer een predikant bevestigd; het is mej. B. J. C. Piso.

11 maart
Medemblik Voor zijn grote verdiensten op charitatief gebied is de heer J. Heins op zijn 68e verjaardag geëerd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

13 maart
Berkhout Op 87-jarige leeftijd overlijdt de heer Jan Bregman. Meer dan 50 jaar is hij o.m. verbonden geweest aan de Proefzuivelboerderij aan het Keern te Hoorn, als inkoper en verkoper van vee.

14 maart
Nieuwe Niedorp In één dorp drie zilveren jubilea. De Antoniusschool, de kleuterschool en tenslotte het feit dat de Zusters Franciscanessen zich hier 25 jaar geleden vestigden.

18 maart
Hoogwoud Na 46 jaar lid te zijn geweest, waarvan 30 jaar als regisseur, neemt de heer L. Swan afscheid van de toneelvereniging ‘Schakels’. Zijn laatste toneelstuk was ‘Het Galgenmaal’, bijna toepasselijk, maar niet voor hem want hij werd geëerd met de zilveren speld van het Ned. Centr. voor het Amateurtoneel.

20 maart
Mijzen Deze polder blijft bestaan. Oorspronkelijk zou de polder worden benut ter vergroting van de Schermerboezem en dus onder water worden gezet. Dat plan is nu van de baan.

23 maart
Schagen Direkteur Piet Blokker (58) van het fouragebedrijf B. V. Blokker & Zn. ontvangt de ere-medaille in goud van de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van zijn bedrijf.

Warder Hier heeft de alarmklok geluid over het Ned. hervormde kerkje, dat al jaren niet meer in gebruik is. Men wil het voor ƒ 1,- aan de Warder gemeenschap verkopen. Er is een comité gevormd om het kerkje te behouden.

28 maart
Enkhuizen Karel Buis is 50 jaar visventer. Hij is beter bekend onder zijn bijnaam Karel de Kat en is bijna 40 jaar stadsomroeper, hoewel hij in die functie praktisch niet meer optreedt.

29 maart
Schagen Mevrouw C. M. Keijzer opent Regio-centrum ‘De Noordkop’, een nieuw ontmoetingscentrum, dat ƒ 350.000,- heeft gekost.

30 maart
Alkmaar Op 92-jarige leeftijd overlijdt mevrouw C. M. Wiese-Voorman. Zij was de eerste jeugdherbergmoeder in ons land. In 1928 werd zij dat in de – voormalige – jeugdherberg ‘De Zevensprong’ te Petten.

« februari | april »

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.