Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1977 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1977

1 oktober
Warmenhuizen Grens met gemeente Schoorl ligt m.i.v. vandaag in het Noordhollandskanaal. Grillig grensverloop over beide oevers is rechtgetrokken.

Schagen Directeur Thomas (Tom) Deutekom (63) van Deutekom BV Handels- en Produktiemaatschappij (zuurkool en groenten in glas) viert zijn gouden jubileum. Als 13-jarige begon hij zijn carrière als loopjongen in dit zo'n 80 jaar geleden door zijn vader begonnen bedrijf.

2 oktober
Hoorn Hotel ‘Petit Nord’ aan het Kleine Noord is volledig afgebrand. Drie brandweerkorpsen – met 27 stralen – konden uitbreiding, o.a. naar de naastgelegen distilleerderij van Schermer, voorkomen.

Onderdijk Start van feestweek t.g.v. het 50-jarig bestaan van ‘Westfrisia Cantat’. Koor begon als dameszangvereniging ‘Sint Caecilia’. Nu een van de beste gemengde koren van ons land o.l.v. Frans van de Ven.

3 oktober
Lutjebroek Honderd jaar geleden werd de r.k. kerk ‘St. Nicolaas’ ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr. P. M. Snickers. Reden voor een week lang festiviteiten.

6 oktober
Opmeer Wethouder J. Koopman stelt de nieuwe openbare kleuter- en basisschool ‘De Akker’ officieel in gebruik. Zanger Rob de Nijs zingt met de leerlingen speciaal vervaardigd openingslied.

8 oktober
Bovenkarspel Burgemeester J. N. Stuifbergen opent nieuwbouwcomplex van de Coöp. Nederlandse Bloembollencentrale. Drie hallen, waarmee de totale celcapaciteit van 100.000 tot 150.000 gaasbakken is verhoogd.

Dirkshorn De heer J. de Goede, 25 jaar brandweercommandant van Harenkarspel, ontvangt uit handen van burgemeester Wesselink de gouden legpenning van het brandweerwezen en een polshorloge met inscriptie van de gemeente. In die 25 jaar moest de brandweer 132 keer in actie komen.

10 oktober
Hoorn Na drieeneenhalf jaar in deze functie werkzaam te zijn geweest neemt brandweercommandant K. van Louvezijn afscheid van zijn korps: vanwege zijn benoeming tot districtsinspecteur. In zijn afscheidsrede pleit hij voor het vormen van een beroepskern.

11 oktober
Alkmaar Schoolhoofd D. J. Eecen – 20 jaar op de bres voor het openbaar onderwijs in de Kaasstad, daarvoor o.a. in Berkhout, gaat met pensioen en ontvangt bij zijn afscheid de gouden legpenning van de gemeente.

12 oktober
Enkhuizen Voorzitter G. G. van Manen van Gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop Noord Holland schenkt familie J. W. de Boer-Kooiman namens bedrijf jaar lang gratis aardgas: hun woning aan de Wierdijk was de 1l0.000e aansluiting.

17 oktober
Alkmaar In huize ‘Westerlicht’ kun je oud worden. Mevr. A. Schats-Stelleman wordt 100, maar is niet de oudste in huis. Dat is mevr. Kamper-Sijbrands. Zij is 104.

21 oktober
Wognum Commissaris van de koningin drs. R. J. de Wit stelt nieuwe sporthal ‘'t Span’ officieel in gebruik. Gebouw – in 2 jaar van plan tot realiteit – heeft ca. ƒ 2,5 miljoen gekost en lasten worden gedragen door Wognum en Nibbixwoud. De vierde sporthal in deze regio.

25 oktober
Kolhorn Na een kort ziekbed overlijdt de heer Henk Kistemaker (64): sedert 1 januari dijkgraaf van het waterschap Wieringerwaard, tevens voorzitter van de afd. Noord Holland van het W.P.N. Hij begon zijn waterschapsbestuurderscarrière als hoofdingeland van de toenmalige polder Waard en Groet.

Schermerhorn Ir. M. Muysken (56) overlijdt aan de gevolgen van een klap van een wiek van de molen, welke hij bewoonde. Hij was o.a. penningmeester van het voormalige waterschap ‘de Schermeer’.

30 oktober
Langedijk Voorzitter J. Klinkert van de Ned. Kolfbond stelt de kolfbaan van het herbouwde café ’De Schelvis’ in Zuid Scharwoude officieel in gebruik. De oude baan ging 4 jaar geleden bij brand verloren.

Oudesluis Jaap Stammes (78) neemt als secretaris afscheid van ‘zijn’ voetbalvereniging ‘Oudesluis’. De KNVB beloont zijn 55 jaar trouwe dienst met de gouden draagspeld, verder krijgt hij een nieuwe fiets.

Alkmaar De doopsgezinde gemeente heeft weer een predikant. Het is ds. A. G. Hoekema (34). Na het emeritaat van ds. v.d. Sluis bleef de gemeente lange tijd zonder predikant.

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.