Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1979 » maart

Kroniek van West-Friesland - maart 1979

1 maart
Egmond In Jan Kingma (52), burgemeester van Gouderak en lid van de PvdA, begroet de gemeente een nieuwe eerste burger.

Purmerend Na bijna 34 jaar als nieuwsblad te zijn uitgekomen verschijnt Nieuwe Noordhollandse Courant (NNC) als dagblad voor Waterland en 0mstreken. Het 83e dagblad in ons land.

3 maart
Opperdoes Tijdens concert van ‘Tavenu’ krijgt de heer P. Burger, 60 jaar lid, de bronzen ere-medaille van de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

11 maart
Onderdijk Piet Grooteman zingt 50 jaar in het kerkkoor en wordt onderscheiden met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice.

16 maart
Schagen Gymnastiekvereniging Lycurgus-Advendo, op één na oudste vereniging in de gemeente, begint eeuwfeestviering met receptie. Eerste voorzitter (tevens technisch leider) was P. Groen, contributie bedroeg 80 cent per maand. Fusie met ‘Advendo’ dateert van 3 mei 1977.

Hoorn Hermanus Krijgsman wordt als ambtenaar van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en Waterland met overvolle receptie uitgeluid. De ‘burgemeester van de Hoornse middenstand’ krijgt zilveren legpenning van de gemeente. ‘'t Is mooi weest’, zegt de 65-jarige.

24 maart
Venhuizen ‘Adolf Spiess’, op 3 juli 1889 met 12 leden opgericht in de zaal ‘van den heer Eylander’, begint 90-jarige jubileumviering met druk bezochte reunie, waarbij de vaandelgroet in ere wordt hersteld. Gymvereniging is sedert 1955 grootste afdeling van ASV ‘55.

Wervershoof Veilingfusie in oostelijk West-Friesland krijgt – eindelijk – het groene licht. Veilingen Avenhorn, Blokker, Hem, Zwaag, Purmerend en Opperdoes doen mee, ‘De Tuinbouw’-Grootebroek (nog) niet. Maar het plan voor het stichten van een nieuw veilingcomplex nabij de Tolweg aan de Zwaagdijk kan worden gerealiseerd.

25 maart
Venhuizen Met zuster Paul Marie, onderwijzeres aan de Jozefschool, verlaat de laatste van de zusters Ursulinen deze gemeente. In 1923 werden de eerste zusters uit het klooster te Bergen gehaald. Einde van een tijdperk.

Graft De in 1874 gebouwde Doopsgezinde kerk – de Vermaning – aan het Noordeinde wordt verkocht. De Doopsgezinde gemeente is te klein geworden en wordt opgeheven. Zij bestond al in 1581. Laatste dienst wordt geleid door leraar Pieter Jans Smidts (81), met zijn 56 ambtsjaren Nederlands oudste nog werkzame predikant. Ook het uit 1793 daterende Strumphlerorgel, in 1897 in het kerkgebouw geplaatst, wordt verkocht. De Rijper Societeit (opgericht in 1640) zal de liquide middelen van de opgeheven gemeente blijven beheren.

30 maart
Zaanstad Burgemeester Reint Laan (64) houdt het voor gezien. Per 1 maart 1968 werd hij benoemd tot burgemeester van Zaandam. Als ereburger van Zaanstad vertrekt hij.

Heerhugowaard In perceel aan de oostkant van het poldergemaal aan de Huigendijk wordt 10.000e buis van de WRK III (de watertransportleiding Andijk-Castricum/Wijk aan Zee) gemonteerd. Er moeten er nog 8.000 volgen voor de 56 km. lange transportleiding klaar is.

« februari | april »

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.