Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1979 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1979

1 oktober
Enkhuizen Gerhard Stavenuiter (63) treedt om gezondheidsredenen terug als chef-redacteur van de Enkhuizer Courant. Sedert 17 september 1948 heeft ‘Staaf’ alias ‘De Toeter’ – de dagbladjournalistiek in de Haringstad beoefend.

3 oktober
Zeevang In zijn woonplaats Weesp overlijdt mr. C. Kooiman (69) van 16 sept. 1946 tot 1 mei 1961 burgemeester van de gemeenten Kwadijk, Middelie en Warder, daarna – tot zijn pensionering – van Weesp.

4 oktober
Hoorn In zijn woonplaats Oosterbeek overlijdt father Theodorus Lefeber (87): stichter van het St. Bonifacius-missiehuis Mill Hill aan de Berkhouterweg, waarvan op 13 oktober 1927 de eerste steen werd gelegd.

5 oktober
Grootebroek Het gezinsvervangend tehuis ‘De Schuilhoeve’ aan de Zesstedenweg wordt door brand – gevolg van brandstichting – zwaar beschadigd: in 1575 als gereformeerd weeshuis gesticht. (Voor de geschiedenis van ‘De Schuilhoeve’, zie WFON nr. 43 (1976), blz. 45 tot 51).

11 oktober
Alkmaar Commissaris der koningin drs. R. J. de Wit stelt nieuwe centrale huisvesting van de Provinciale Bibliotheek Centrale Noord Holland aan het Hofplein officieel in gebruik.

Hoorn Ir. P. Lardinois, voorzitter van de hoofddirectie van de Centrale Rabobank opent nieuwe Rabobank Hoorn: gesitueerd tussen Veemarkt en Kleine Noord. Voorzitter Wim Jonker schenkt burgemeester Tjaberings cheque van tien mille t.b.v. kunstwerk ter verfraaiing van ‘wandelstraat’ Grote Noord.

12 oktober
Alkmaar Directeur J. B. Slot van de Streekschool voor land- en tuinbouw wordt als Ridder in de Orde van Oranje Nassau met een reis naar Indonesië uitgeluid.

Venhuizen Festiviteiten t.g.v. gouden jubileum van 't fanfarekorps DWS beginnen met broodmaaltijd in ‘De Ruif’. Oprichters waren Klaas Mantel, Willem Huigen en Simon Compas, korps begon met 24 leden, nu zijn er 55.

Langedijk Klaas J. Otto en zijn bruid Jolanda Jonker mogen één jaar voor niks ‘stoken’. Hun woning – Het Mat 10 te Broek op Langedijk – is als 120.000e op het leidingnet van het Gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop Noord Holland aangesloten.

15 oktober 15 oktober 1979, tekening: Maarten Oortwijn
Onderdijk Zestig jaar geleden werd kapelaan Gerardus Theodorus van der Meer als eerste pastoor van de nieuwe parochie Onderdijk ingehaald, 50 jaar geleden (17 sept. 1929) werd de St. Gerardus Majellakerk in gebruik genomen. Reden voor één week feest.

19 oktober
Heiloo Aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen promoveert Jan Pannekeet (54), leraar Nederlands aan het Petrus Canisius-College te Alkmaar, tot doctor in het Nederlandse letteren op een proefschrift ‘Woordvorming in het hedendaags Westfries’.

Wervershoof Fanfarekorps St. Cecilia, 60 jaar geleden als harmonie opgericht (in ‘48 volgde omzetting in fanfare) krijgt nieuwe instrumenten en uniformen. Dirigent Brikkel had slechts twee voorgangers: W. Groen (tot 1940) en Ru. Kaag (tot ‘77).

20 oktober
Schagen Minister ir. D. S. Tuynman (Verkeer en Waterstaatl stelt het N.S.-station Schagen als eerste officiele P(ark) en R(ide)-station in ons land in gebruik: met 180 gratis parkeerplaatsen. Ter versterking van de concurrentiepositie van het openbaar vervoer. Voorts wordt nieuwe – onbewaakte – fietsenstalling in gebruik genomen.

21 oktober
Blokker Na ernstige ziekte overlijdt dra. Cornelia Maria (Corrie) van Kleef (45). Als raadslid van de voormalige gemeente Blokker verwierf deze strijdster voor kleinschaligheid en menselijkheid zich de eretitel ‘moeder van de Bangert’.

23 oktober
Bergen Prinses Beatrix onthult in schaduw van de Ruinekerk een door Mari Andriessen vervaardigd beeldje van de dichter A. Roland Holst.

26 oktober
Hoogkarspel Ex-veefokker Pieter J. Koster (65) van hoeve ‘Blokland’ in Den Hout, als bestuurder over een breed agrarisch terrein werkzaam geweest, wordt bij zijn afscheid als voorzitter van o.m. het Instituut voor Veevoedingsonderzoek (voorheen ‘Hoorn’, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

27 oktober
Andijk Burgemeester W. Veldhuizen opent in het voormalige gemaal het poldermuseum ‘Het Grootslag’, kroon op het werk van fors stuk-doe-het-zelf-arbeid van de vereniging ‘Vrienden van Oud-Andijk’./p>

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.