Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1980 » mei

Kroniek van West-Friesland - mei 1980

1 mei
Alkmaar De Stichting ‘Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord Holland’, opgericht 11 oktober 1946, gaat op in de nieuw gevormde Stichting voor Westelijk Nederland. De laatste directeur Cornelis van Beusekom (65) – sinds 1 mei 1964 _ wordt uitgeluid. Op dezelfde dag overlijdt, op 83-jarige leeftijd, de eerste directeur: Dirk Rempt, officier in de Orde van Oranje Naussau.

Enkhuizen Alex Groen (97) en Maartje Vel (95) vieren hun 70-jarig huwelijksfeest met druk bezochte receptie. Sedert 1922 woont het echtpaar in Enkhuizen. De heer Groen was er hoofd van een school en nam actief deel aan het maatschappelijk leven. In 1943 ging hij met pensioen.

3 mei
Koedijk Sportvereniging ‘Koedijk’, 50 jaar terug als voetbalclub in dorpscafé K. de Weerdt opgericht, beschikt over nieuw complex aan de Saskerstraat: 3 voetbal-, 2 handbalvelden, 10 kleedkamers, kantine en lichtinstallatie.

4 mei
Den Helder Op 54-jarige leeftijd overlijdt plotseling mr. drs. Aldert P. J. van Bruggen: sedert 16 maart 1973 burgemeester van deze gemeente, ridder in de Orde van Oranje Naussau.

Medemblik Organist J. Geusebroek (62) vertrekt naar elders en wordt – na 35 jaar – uitgeluid als vaste bespeler van het orgel van de Bonifaciuskerk. Zijn opvolger: Arnold de Greeuw, zoon van mede-organist J. de Greeuw.

5 mei
Medemblik De heer W. Kramer, de motor van o.m. de vereniging ‘Oud Medenblick’ wordt onderscheiden met de gouden medaille van de stad.

7 mei
Broek op Langedijk In de ‘Prinses Marijkeschool’, de vroegere chr. landbouwhuishoudschool, opent burgemeester H. W. v.d. Brink de slagersvakschool: de 18de voor part-timeonderwijs in deze sector in ons land, de eerste in dit land boven 't IJ.

8 mei
Oudkarspel Houthandel Eecen viert haar 175-jarig bestaan en wordt nog altijd door een Eecen geleid. De driehonderd medewerkers worden getracteerd op een reisje naar Londen.

9 mei 9 mei 1980, tekening: Maarten Oortwijn
Grootebroek De op 10 juli 1935 in gebruik genomen en op 9 december 1976 gesloten en sindsdien leeg staande houten vaarveiling van ‘De Tuinbouw’ wordt grotendeels in de as gelegd: gevolg van brandstichting door kinderen. Op 21 mei verbrandt het restant.

Alkmaar Ir. J. H. Riemersma (65), inspecteur van het landbouwonderwijs in Noord Holland, wordt bij zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Lutjewinkel Met 34 dienstjaren wordt Henk Kuyper uitgeluid als hoofdcontroleur van de rundveefokvereniging ‘Lutjewinkel’. Hij ontvangt de zilveren eremedaille van de Orde van Oranje Naussau. De ‘fok’ gaat op in een lokale balie.

11 mei
Hoorn Directeur Klaas Veer (65) van schouwburg ‘Het Park’ (sinds 1954), ontvangt bij zijn afscheid de zilveren erepenning van de gemeente Hoorn. De band ‘Het Park’-Veer wordt na 60 jaar verbroken. Zijn vader Jan kocht het bedrijf In 1920. Klaas wordt als directeur opgevolgd door Nico van Gelderen (33). Een stapel plakboeken zal de herinnering aan ‘zijn’ Park levend houden.

Alkmaar Voor de tweede – achtereenvolgende – keer wordt AZ 67-midvoor Kees Kist Neerlands seizoen-topscorer. Ditmaal met 27 goals.

14 mei
Stolpen Gedeputeerde drs. J. van Dis stelt rioolwaterzuiveringsinstallatie ‘De Stolpen’, met een voorlopige capaciteit van 30.000 i.e. (wordt 44.000 i.e.), officieel in werking. De bouw vergde een investering van ƒ 7,7 miljoen.

15 mei
Alkmaar Op 85-jarige leeftijd overlijdt Jacob Ottenbros; oud-secretaris van ons genootschap en van de archeologische werkgroep. Sinds 1969 erelid van ‘Oud West-Friesland’.

24 mei
Zwaag Het in 1972 in gebruik genomen 25-meter bad ‘De Wijzend’ wordt heropend: als 50-meter bad. Om de warmte vast te houden wordt het ‘s nachts afgedekt met een isolatiedeken.

28 mei
Bergen Prinses Margriet stelt de mytylschool ‘De Ruimte’ en het mytylkinderhuis ‘De Blauwe Reiger’ officieel in gebruik.

29 mei
Medemblik In kasteel Radboud wordt overste Jan Zijp (60) uitgezwaaid als commandant van het district Alkmaar van het korps Rijkspolitie.

Hoorn De heer K. Fielmich (62) neemt afscheid als inspecteur van het kleuter- en basisonderwijs in West-Friesland, welke post hij 10 jaar heeft bezet. Hij wordt opgevolgd door de heer Ploeger.

31 mei
Hensbroek Het nieuwe scholencomplex aan de Burg. Kooimanweg, waarin de drieklassige openbare basisschool ‘De Reuring’ en de zesklassige r.k. lagere school ‘De Ark’ zijn gehuisvest, wordt officieel in gebruik gesteld.

« april | juni »

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.