Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1983 » juni

Kroniek van West-Friesland - juni 1983

3 juni
Wognum Prinses Juliana stelt „Leekerweide”, een woon- en leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten (234 bewoners) officieel in gebruik. In oktober 1978 werd met de bouw van deze dorpswijk gestart.

11 juni
Lutjewinkel Ruim 500 reunisten sluiten de feestweek af rond het 100-jarig bestaan van de openbare basisschool „De Kolk”. De oudste was de in 1897 geboren A.J. Porte.

12 juni
Schagen Na ruim 116 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en de bejaardenzorg nemen de Zusters van Liefde afscheid van de Schager parochie van „Christoffelhof”. De laatste vijf zusters keren terug naar Tilburg.

14 juni
Venhuizen Op 80-jarige leeftijd overlijdt Jacob Laan Dzn.: veehouder/bestuurder. Van 1946 tot 1 augustus 1970 was hij wethouder van de (oude) gemeente Venhuizen; ruim 30 jaar was hij voorzitter van de polder „Drieban”; 35 jaar was hij voorzitter van „Avondlicht” te Hoorn. Via de plaatselijke coöperatie „Ceres” werd hij voorzitter van „Coveco”, de landelijke veeafzetcoöperatie.

15 juni
Wervershoof In zijn 15-jarig bestaan verwelkomt het zwembad „De Zeehoek” de miljoenste bezoeker: de 10-jarige Niels Bakker, wiens moeder destijds de naam van het bad bedacht.

22 juni
Heerhugowaard Staatssecretaris van justitie mevr. V.N.M. Kotte-van Hemel stelt de half open gevangenis „Westlinge” officieel in gebruik. Het voormalige woonoord van Hoogovens „Casa del Norte” biedt plaats aan 180 tot 200 kort gestraften.

Alkmaar Oud-wethouder Klaas Kirpesteijn (68) overlijdt. Hij was werkzaam op gemeentelijk politiek terrein (PvdA) en op maatschappelijk gebied: o.m. als bestuurder van „Westerlicht”.

24 juni
Schagerbrug Precies 250 jaar geleden verlenen de „Staten van Holland ende Westvriesland” een octrooi tot het oprichten van een weeshuis, waarvoor in 1728 Jacob van Strijen, oud president-schepen van de stad Amsterdam met de schenking van ƒ 15.000,- de financiële basis legde. Twee jaar later schonk zijn schoonzus de hofstede „Uit den Haak” voor het zelfde doel. Huize „Van Strijen” aan de Grotesloot werd in 1948 ook open gesteld voor voogdijkinderen en het gezinsvervangend kindertehuis – met plaats voor 12 kinderen van 3 tot 16 jaar – wordt sinds een aantal jaren als stichting bestuurd.

28 juni
Broekerhaven De overhaal „de Kolk” is officieel op de monumentenlijst geplaatst. De hoop is daarmee gestegen op een restauratiebeurt van de uit 1924 daterende overhaal.

« mei | juli »

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.