Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1983 » augustus

Kroniek van West-Friesland - augustus 1983

1 augustus
Hoorn De schooltandverzorging Oostelijk West-Friesland is beëindigd. Oorzaak: de afnemende jeugdtandverzorging. Gevolg: 28 mensen op straat. Dat gat is al niet meer te vullen.

Kolhorn Bij opgravingen zijn resten van rwee ongeveer 4000 jaar oude nederzettingen gevonden: o.m. een waterput. Een tot nu toe in ons land zeldzame vondst. Zeeëgelnaalden dienden in die put als waterfilter.

Wervershoof Deze gemeente noteert de eerste 100-jarige. Timo Kuip, sinds zijn 86e in het bejaardentehuis „St. Jozef”, maakt de eeuw vol.

Hoorn Met 20 zomerse dagen, een gemiddelde etmaaltemperatuur van 20,1 graden en een dagelijkse maximumtemperatuur van 26,4 graden wordt juli 1983 de warmste julimaand van deze eeuw. Een aantal zomerse dagen van 20 in deze maand werd eenmaal eerder genoteerd: in juli 1868.

5 augustus
Oudesluis In zijn woning overlijdt op 88-jarige leeftijd Daan Pool, die in de jaren dertig en veertig in dit land boven 't IJ triomfen vierde als kleinkunstenaar (Zie ook de 41e bundel – 1974 – blz. 26-33).

12 augustus
Wervershoof In een ziekenhuis in Djakarta overlijdt mgr. J. Grent (93). Sedert 1921 was hij – geboren in Wervershoof – aan het missiewerk verbonden. Zijn arbeidsveld lag in oostelijk Indonesie: Ambon, Kei-eilanden, Nieuw Guinea.

24 augustus
Schagen Honderd jaar geleden stelde L. Roggeveen het eerste bestuur samen van de harddraverijvereniging „West-Friesland”. Hij werd zelf voorzitter, secretaris werd J. Kos, penningmeester J. Honing, commissaris werden D. Pater en J. Asjes. Op 9 september 1884 werd de eerste kortebaandraverij gehouden, die werd gewonnen door het paard Suzanne van Cornelis Paarlberg Azn. van de boerderij „Ooyenberg” in Burgerbrug. Aan het bestuur is al sinds 1887 de familienaam „De Veer” verbonden.

25 augustus
Bennebroek Onverwacht overlijdt de historicus H.A. van Vessem (59), die ook veel in ons jaarboek heeft gepubliceerd. Van zijn kennis van de Westfriese historie gaf hij ook door aan de lezers van het Dagblad voor West-Friesland.

26 augustus
Schagen Burgemeester Bert Stam stelt het aan de Laan nieuw gebouwde stadskantoor in gebruik. Het ambtenarenkorps zit nu over drie lokaties verspreid.

27 augustus
Warmenhuizen Bakker Thé Bakker (62) heeft de oven gedoofd. Zijn vader Willem stichtte de bakkerij in 1910. Warmenhuizen heeft nu nog slechts één banketbakker – bakker Mooy – over.

30 augustus
Schermer Na het uitspreken van de herdenkingsrede bij de opening van de feestweek „Schermer 350 jaar” wordt dijkgraaf Arie Barendregt van „Het Lange Rond” – hij was de laatste dijkgraaf van de Schermer – tot ridder in de orde van Oranje Nassau benoemd: in het bijzijn van koningin Beatrix.

31 augustus
Heerhugowaard Het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein wordt door het B. en W.-concern te Alkmaar als supermarkt in gebruik genomen.

« juli | september »

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.