Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1983 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1983

1 oktober
Niedorp De gemeenteraad verleent secretaris B.H. Broxterman (60), sinds enige tijd medisch afgekeurd, eervol ontslag. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan op 1 dec. 1958 als ambtenaar/ontvanger van de gemeente Oude Niedorp en hij werd de eerste secretaris van de nieuw gevormde gemeente Niedorp. Hij wordt opgevolgd door F.J.M. v.d. Lee, tot dan hoofd van de afd. financien.

6 oktober
Koegras Meeuwen vreten op het bedrijf van akkerbouwer Piet Vries 3 ha. gerst kaal. „Nog nooit eerder voorgekomen,” Stelt een employé van Staatsbosbeheer. Sommige vogels hebben zich – letterlijk – dood gevreten.

8 oktober
Tuitjenhorn Oprichter-directeur Jaap Beemsterboer van de handelsavondschool neemt bij het 25-jarig jubileum van de school afscheid en draagt de leiding over aan zijn zoon Jos.

18 oktober
Enkhuizen De Rijksbetonningsdienst verlaat na ruim 400 jaar hier te zijn gevestigd de stad en gaat naar Lelystad. Oorspronkelijk bezat Amsterdam het betonnings (= paalkist)recht, maar wegens haar Spaansgezinde houding ontnam Willem de Zwijger het deze stad en schonk het aan Enkhuizen.

19 oktober 21 oktober, Schagen
Medemblik. Na 20 jaar te hebben bestaan wordt het Stadskoor opgeheven bij gebrek aan nieuwe leden. Het ontstond destijds uit drie koren.

21 oktober
Schagen Honderd jaar geleden werd de Christoforus-kerk, gebouwd naar een ontwerp van architect Alfred Tepe (totale bouwkosten ruim ƒ 143.000,-), ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr. Bottemanne. De plechtige eeuwfeestviering wordt overschaduwd door het plotselinge overlijden van de huidige bisschop van Haarlem, mgr. J. Zwartkruis: direct na het bekend worden van zijn opvolger, mgr. N.J.M. Bomers.

22 oktober
Heerhugowaard Marie van Langen-Klaver, die zich ruim 30 jaar actief met het vrouwenwerk in deze gemeente heeft bezig gehouden, onthult de naam „Marianne” van het nieuwe vrouwencentrum aan de Korte Dreef.

24 oktober
Zuidermeer Café „De Toekomst” sluit. Een klap voor het verenigingsleven ter plaatse.

28 oktober
Waarland Oók hier een 100-jarige: mevr. Maartje Jonker-Stam.

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.