Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1983 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1983

5 december
Venhuizen Aan de gevolgen van een verkeersongeval overlijdt Vrouwtje Vis-Leguit (77): een belangrijke schakel in het dorpsleven. Van 1949 tot 1970 maakte zij deel uit van de gemeenteraad. Erg actief was zij ook in de Bond van Plattelandsvtouwen. Zij was sinds Koninginnedag 1974 ridder in de Orde van Oranje Nassau.

9 december
Venhuizen Aan de Pastoor Suidgeeststraat wordt het nieuwe – en het eerste eigen – onderkomen van de rijkspolitiepost in gebruik genomen.

10 december
Aartswoud Met een opvoering voor oud-leden van de thriller „Een moordenaar in de groep” begint de rederijkerskamer „De Hoop” de viering van het 100-jarig bestaan.

Heerhugowaard Jaap van Langen, „motor” achter de in 1956 opgerichte Altonstichting ter stimulering van de glascultures in de Noord, neemt na 18 jaar voorzitterschap afscheid. Hij wordt opgevolgd door Piet Beers.

Sint Maarten Gedeputeerde Cees Korver stelt het vernieuwde en uitgebreide dorpshuis „De Klimop” in gebruik. Verenigingsleven, maatschappelijk werk en rijkspolitie onder één dak.

13 december
Schagen Uit handen van premier Ruud Lubbers ontvangt mevr. Loes Nijhuis (42), sinds 1979 directrice van het kantoor Schagen van de NMB, de prijs, behorende bij de titel „Zakenvrouw van 1983”: een bronsplastiek, voorstellende een schaap met vijf poten en een vrouwenhoofd.

14 december
Hoorn Plotseling overlijdt directeur-arts Gerberd Rebel (58) van de gewestelijke gezondheidsdienst. Hij realiseerde in het SOW-gebied de ambulancedienst, de jeugdgezondheidsdienst, de bedrijfsgeneeskundige dienst en de sociaal-medische advisering.

16 december
Graft De restauratie van het oude raadhuis is voltooid. „Het dorp heeft zijn eigen identiteit weer terug,” aldus burgemeester mevr. M. de Jong-Meijer bij de heropening. De restauratie vergde een bedrag van bijna 6 ton.

17 december
Hoorn In zijn woonplaats overlijdt Herman Nicolaas Kaldenbach (84). In 1966 trad hij uit de gemeenteraad: na 25 dienstjaren voor de KVP, waarvan de laatste 13 als wethouder. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau en in de Orde van Gregorius de Grote.

Bovenkarspel Op 67-jarige leeftijd overlijdt Cor Schoutsen. Van 1966 tot 1971 raadslid en wethouder voor de KVP; een markante persoonlijkheid in de bloembollenwereld. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau.

21 december
Zwaagdijk Het sluisje „Het Arkje” aan het Zijdwerk is door het waterschap „Westfriesland” gerestaureerd. De oude vaarverbinding tussen het Grootslag en de Vier Noorder Koggen is hersteld.

Hoorn Monica Biesheuvel (26), met tweelingdochtertjes Dominique en Stefanie „overgelopen” uit Amsterdam-West naar de Kersenboogerd, brengt de groeikern op een inwonertal van 50.000. Dat betekent enkele miljoenen extra inkomsten voor de gemeente.

23 december
Lutjebroek Directeur (sinds 1980) J. Jak (59) neemt afscheid van de Odulphus-mavo. In 1958 kwam hij er als leraar Frans binnen. Toen waren er 158 leerlingen, nu ruim 400.

24 december
Hoogkarspel Alhier overlijdt Gerrit Visser Dzn. (87). In 1929 mede-oprichter en vervolgens tot 1963 voorzitter van de plaatselijke LTB-afdeling, voorzitter van de voormalige veiling „De Eendracht” en 25 jaar raadslid voor de KVP, waarvan 12 jaar wethouder. Hij was ereburger van de (voormalige) gemeente Hoogkarspel.

31 december
Andijk De dames J. de Vos-Brouwer en G. Venekamp-Mantel krijgen elk een oorkonde van het Andijks Gemengd Koor. Beiden zingen er 60 jaar in.

Andijk De tuinbouwcoöperaties „Akkerbouw”-Andijk (zie ook 2 juli), „Grootslag”-Grootebroek, „Bangert”-Zwaag en de tuinbouwafdeling van „Latuco” beleven de laatste dag in hun zelfstandig bestaan. Ze gaan per 1 januari 1984 samen verder als de coöperatie „De Tuinbouw” B.A.: met ruim 900 leden, 30 medewerkers, onder directie van H.P.A. Bakkum en J.J. Bleeker. De geboorte van de WFO heeft deze fusie ingeleid.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.