Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1984 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1984

2 december
Schagen Op bijna 74-jarige leeftijd overlijdt Gerardus Johannes Pater: van 1954 tot 1975 bode-concierge en directeur van het marktwezen van Schagen. Als ‘Ome Gert’ de geestelijke vader en de gangmaker van de donderdagse ‘Westfriese Markt’. Ridder in de Orde van Oranje Nassau, lid van verdienste van ons genootschap.

8 december
Oude Niedorp Op 83-jarige leeftijd overlijdt Jacob (Jaap) van Zoonen: van 1927 tot 1970 (met enkele onderbrekingen) lid van de gemeenteraad van Oude Niedorp, van 1947 tot oktober 1964 chef-redacteur van de Schager Courant, grondlegger van het openluchtbad ‘'t Skarpet’, mede-gangmaker van de ‘Westfriese Markt’ te Schagen. Lid van verdienste van ons genootschap. (Zie ook de 51e bundel – 1984 – blz. 151-156 en blz. 160-171).

12 december
Nieuwe Niedorp Wijkzuster Tine van der Heijden (60) vertrekt met pensioen, na 25 actieve jaren. ‘Haar’ eerste baby, Marja de Snaayer uit 't Veld, verwelkomt de zuster op haar afscheidsreceptie. Zij ontvangt o.m. het wandbord van de gemeente, en een bedrag van ƒ 3400,- van ‘haar patiënten’.

14 december
Alkmaar Ir. A.D.G.M. Vercauteren van de Direktie Landbouwonderwijs opent de nieuwe dépendance de ‘Viaanse Molen’ van de streekschool voor lager land- en tuinbouwonderwijs.

15 december
Hauwert De gymnastiekvereniging ‘Willen Is Kunnen’ bestaat 75 jaar. Jaap Nooy (72) heeft er 62 actief van mee gemaakt en doet nog mee. Dertig jaar was hij secretaris. De reünie wordt druk bezocht.

Hoogwoud Antoon Schermer (68) neemt afscheid van ‘zijn’ accordeonorkest ‘Con Zelo’, dat hij ruim 42 jaar als dirigent heeft geleid. Zijn zoon Jacques neemt de dirigeerstok over. Toon wordt benoemd tot ere-dirigent.

Venhuizen In zijn woonplaats overlijdt Johannes Nicolaas Fit (69); van 1958 tot 1982 voor KVP/CDA lid van de gemeenteraad, waarvan de laatste 8 jaar wethouder. Een autoriteit op bloembollengebied. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau.

17 december
Den Helder Burgemeester H.I. de Haan vertrekt – na 4 jaar – met de VUT: als officier in de Orde van Oranje Nassau en met de zilveren erepenning van de gemeente.

20 december
Venhuizen Na een ambtelijke loopbaan van 45 jaar – waarvan de laatste 16 als gemeentesecretaris – wordt Hendrik de Jong (62) uitgezwaaid. Hij begon er in 1939 vers van de mulo – als ‘het vierde mannetje’. Hij wordt opgevolgd door W.G. Westhoff (38) uit Wijhe.

21 december
Alkmaar Dijkgraaf Arie Barendregt (65) – de ‘veldwerker’ – neemt met o.m. de Waterschapspenning van de Unie van Waterschappen afscheid van ‘Het Lange Rond’. Hij wordt per 1 januari opgevolgd door Hein Albert van der Pal (38), tot dan wethouder voor de VVD van de gemeente Wester-Koggenland. Bij zijn afscheid ontvangt hij de ere-penning van de gemeente.

24 december, Westwoud 24 december
Westwoud De omvangrijksre restauratie in het 134-jarige bestaan van de St. Martinuskerk is voltooid. Binnen een jaar heeft aannemer Steneker de klus van een half miljoen gulden geklaard. Mgr. Bomers, bisschop van Haarlem, stelt de weer-als-nieuwe-kerk tijdens de kerstnachtmis officieel in dienst.

Opmeer Joh. Schilder, veevoer- en kunstmesthandel, bestaat 100 jaar. In de korenmolen ‘Welgelegen’ aan de Grote Zomerdijk, omstreeks 1820 als watermolen ‘Katuil’ voor de Achterkogge gebouwd, na 1879 omgebouwd tot korenmolen, werd een eeuw geleden door Jac Appelman uit Heerhugowaard het eerste graan gemalen. In 1911 nam zoon Willem het bedrijf over. In 1922 verhuisde het naar de Koninginneweg. In 1948 kwam schoonzoon Johan Schilder aan het hoofd van 't bedrijf en Han Schilder – de vierde generatie steekt er nu de handen uit de mouwen.

27 december
Zwaagdijk Een partij witlof, aangevoerd door tuinder P. van Stalen uit Venhuizen en gekocht door Willem Vijn uit Opperdoes, doorbreekt voor dit produkt de 20 miljoen gulden-grens. Voor de eersre keer in de geschiedenis van het Nederlandse veilingwezen wordt op één veilpunt een dergelijke omzet in witlof behaald: rond 6700 ton. Met ruim 30 miljoen stuks neemt de WFO voorts de helft van de landelijke bloemkoolaanvoer voor haar rekening. Met een omzet van bijna ƒ 1,5 miljoen is de WFO voorts de grootste aanvoerveiling van broccoli.

Hoorn Margaretha Eijken, geboren 12 november 1875 en woonachtig in het Liornehuis, mag zich sinds vandaag de oude ingezetene van Nederland noemen.

Kalverdijk De vereniging ‘Onderlinge hulp bij ziekte’ bestaat 60 jaar. De vereniging telt nog 26 leden. In deze 60 jaar is er in totaal 3340 dagen – op vrijwillige basis – bij zieke collega’, gewerkt.

28 december
Wogmeer De coöperatieve werktuigenvereniging ‘Westfriesland’ moet worden opgeheven. Van de 132 leden wonen er 83 de beslissende vergadering bij, 81 stemmen vóór opheffing. De leden draaien op voor een tekort, dat wordt geraamd op rond ƒ 1,5 miljoen.

30 december
Venhuizen Door kinderen naar binnen gegooid vuurwerk legt een deel van de St. Jozefschool aan de St. Lucasstraat in de as. Schade: circa ƒ 1 miljoen.

31 december
Enkhuizen De betonningsdienst van het loodswezen voor het IJsselmeer, sinds eind 1982 ressorterend onder Rijkswaterstaat, zetelt m.i.v. 1985 officieel in Lelystad. De band met Enkhuizen, die op 9 februari 1573 door prins Willem van Oranje werd gelegd toen hij de stad ‘het recht van paalkist’ schonk, welk recht op 14 oktober 1836 door de gemeente aan het Rijk werd ‘verkocht’ – mede onder voorwaarde dat de hele inrichting van het maken en onderhouden van de tonnen en bakens in de stad zou blijven – is hiermee officieel verbroken.

Midwoud Met de komst van Nico W. Dorrestijn (38) – tot dan wethouder voor de VVD van Landsmeer – per 1 januari 1985 als burgemeester van de gemeente Noorder-Koggenland eindigt het solo-tijdperk voor de PvdA-wethouder Wim Kuit, die na het vertrek van burgemeester Piet Smit per 1 november de gemeente alleen heeft bestuurd, omdat zijn collega-wethouder Visser door ziekte tijdelijk was uitgeschakeld. De raad zag geen kans een tijdelijke wethouder aan te wijzen. Wethouder Cornelis Visser (65) van Gemeentebelangen overlijdt op 1 januari.

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.