Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1987 » februari

Kroniek van West-Friesland - februari 1987

1 februari
Oosthuizen De heer D.T. den Hartog (44) wordt ingehaald als waarnemend burgemeester van de gemeente Zeevang Tot dan was hij voor de PvdA wethouder van de gemeente Egmond.

3 februari
Broek op Langedijk In zijn woonplaats overlijdt Simon Schoon (66), commissionair in aardappelen, groente en fruit en 35 jaar bestuurslid, waarvan 25 jaar voorzitter, van de vereniging ‘Koophandel’. In die kwaliteit dikwijls trait-d'union tussen veiling en handel.

't Veld Uit handen van landbouwminister ir. Gerrit Braks ontvangt Jan van der Hoek, eerste man van de Stichting ‘Van der Hoeks Broeiproevenbedrijf’ de ‘Tuinbouwondernemersprijs '87‘: de eerste ooit uitgereikt.

5 februari
Drechterland Deze gemeente wil een eigen technische dienst en uit het samenwerkingsverband met Venhuizen en Stede Broec stappen. Drechterland vindt het allemaal te duur. Het gevolg is wèl dat een aantal personeelsleden op straat komt te staan.

6 februari, Enkhuizen 6 februari
Enkhuizen Kruiend ijs is er de oorzaak van dat de dijk Enkhuizen-Lelystad moet worden afgesloten. Dat duurt tot 9 februari. Stormachtige winden stuwen het ijs hoog op. Zelfs de vangrail wordt stukgedrukt. De schade loopt in de tonnen.

9 februari
Grootebroek In zijn woonplaats overlijdt Th. (Dirk) Essen (67): sedett 1964 voor resp. KVP en CDA actief op gemeentelijk terrein als raadslid en wethouder (tot 1986) van Grootebroek resp. Stede Broec en LTB-voorman in de agrarische sector. Vurig pleitbezorger van de inmiddels voltooide ruilverkaveling ‘Het Grootslag’.

11 februari
Sint Pancras De 40 bewoners van het bejaardentehuis ‘De Molenhoeve’ verhuizen tijdelijk naar de ‘de Hogewere’ in De Weere. Zij worden uitgeleide gedaan door burgemeester Bulte. ‘De Molenhoeve’ werd in 1957 gebouwd en wordt nu gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw met zes aanleunwoningen. (Zie ook 51e bundel 1984 blz. 176-190: Nico Timmerman Maalderij 1884-1984).

12 februari
Bovenkarspel De Japanse ambassadeur T. Akiyama opent de 54e – en eerste ‘internationale’ – Westfriese Flora. De fa. M. Boots te Hem wint de ‘Zilveren Tulp’. De Flora trekt ruim 120.000 bezoekers.

13 februari
Tuitjenhorn Henk Blokdijk, 50 jaar lid van het fanfarekorps ‘Hildegardus’, ontvangt de gouden speld met diamant.

't Veld Theo Broersen en Piet de Boer maken 50 jaar – beiden als tenor – deel uit van het gemengde koor ‘St. Cecilia’ en worden onderscheiden met de gouden eremedaille van de diocesane St. Gregoriusvereniging.

15 februari
Westwoud Paul Wagenaar is 50 jaar lid van het gemengd kerkkoor ‘St. Martinus’ en van datzelfde koor ook 25 jaar dirigent. Hij ontvangt de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.

18 februari
Grootebroek Tuinder Pieter Buysman van de gebrs. Buysman zet bij de veiling WFO de eerste rode witlof onder de veilingklok. De witlof brengt ƒ 8,40 per kg. op.

Alkmaar Op het Kanaaleiland aan de Kanaalkade wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe politiebureau. Het bureau aan het Kerkplein wordt te klein.

20 februari
Twisk Veehouder Willem Spaander, sinds de oprichting in 1949 deel uitmakend van het besruur van de landelijke rijvereniging ‘De Koggeruiters’ – sinds 1954 als voorzitter – treedt als zodanig terug.

22 februari
Wognum De laatste zusters van de congregatie Franciscanessen worden officieel uitgezwaaid. De eersten kwamen in mei 1879 in de gemeente en op 21 januari 1895 werd huize ‘St. Agnes’ aan de Kerkstraat als onderkomen ingewijd. De zusters hielden zich tot 1971 toen ‘Sweelinckhof’ in gebruik werd genomen – o.m. met de bejaardenzorg bezig. ‘St. Agnes’ staat nu leeg.

24 februari
Grootebroek Wethouder Dirk Ligthart stelt de ‘Willem Wieseschool’ (opleiding voor ziekenverzorgenden) officieel in gebruik. De school staat aan de Zesstedenweg, in een pand dat achtereenvolgens klooster, huishoudschool en gemeentesecretarie was.

25 februari
Hoorn Op 39-jarige leeftijd overlijdt Henk ten Boekel: docent aan de Muziekschool ‘West-Friesland’ en dirigent van de Eerste Hoornsche Accordeon Vereniging.

27 februari
Wervershoof Met het wegscheuren van een oude tekening opent burgemeester Han Meijer het verbouwde politiebureau van de Rijkspolitie aan de Simon Koopmansttaat.

Callantsoog Piet van Gosliga (61), sinds 16 november 1976 eerste burger van deze Noordzeekustgemeente, vertrekt als ridder in de Orde van Oranje Nassau in de VUT. Hij vindt 43 ambtelijke dienstjaren welletjes.

28 februari
Sijbekarspel De coöp. vereniging voor KI ‘De Vooruitgang’ (opgericht 6-2-1947) gaat met o.m. de fokvereniging ‘De Bullestiek’ te Oostwoud en nog een aantal rundveeverbeteringsverenigingen op in de nieuw opgerichte Rundveeverbeterings Organisatie Noord-Holland (RON).

Lutjebroek Cor Bakker, sinds 1948 lid van ‘St. Caecilia’ (tevens 34 jaar besruurslid, waarvan 14 voorzitter), bovendien al 36 jaar leider van de drumband, alsmede van de drumband van ‘Amicitia’ in Venhuizen, wordt onderscheiden met de bronzen penning van de Landelijke Federatie van Katholieke Muziekbonden.

« januari | maart »

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.