Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1987 » juni

Kroniek van West-Friesland - juni 1987

1 juni
Bergen In zijn woonplaats overlijdt mr. Adolph Frederik Kamp (82). Van 7 mei 1941 tot 1 januari 1971 dijkgraaf van het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier; een markant waterschapsbestuurder/tafelredenaar/auteur. Daarvoor (vanaf 15 november 1935) burgemeester van Texel. Officier in de Orde Oranje Nassau.

Alkmaar In de Grote Kerk is het scheepje: ‘De Ruyter is mijn naem’ na een restauratiebeurt weer opgehangen. Scheepjes in een kerk herinneren veelal aan een gebeurtenis of tonen de dankbaarheid van de schenker.

Oterleek Oterleek moet het voortaan zonder postkantoor stellen. Mevrouw Heinis-Broertjes gaat met pensioen na 31 jaar dienst en krijgt geen opvolger.

Hoorn Hoofdinspecteur G. Vredeveld, overgekomen uit Utrecht, volgt L. Witvliet op als chef van het Hoornse politiekorps.

5 juni
Heerhugowaard In de gemeente, die hij van 1 october 1957 tot 1 september 1980 als burgemeester diende en waarvan hij de groei heeft gestimuleerd en bewerkstelligd overlijdt mr. Alberrus Franciscus Molleman (71). Ereburger van ‘zijn’ gemeente, officier in de Orde van Oranje Nassau.

9 juni
Alkmaar Prins Claus heeft het wereldberoemde Schnitger-orgel in de Grote Kerk officieel in gebruikdoen stellen met het overhandigen van het ‘Liedboek voor de Kerken’ aan organist Klaas Bolt. Hiermede is een eind gekomen aan een restauratie, die meer dan ƒ 2,5 miljoen heeft gekost. Blijft nog het opknappen van de zijluiken van het instrument. Mr. N.J. Buur, de grote man achter o.a. dit orgelcomité, ontvangt uit handen van burgemeester C. Roozemond het Gouden Stadszegel.

13 juni
Schagen De nieuw gebouwde koepel in de muziektuin wordt in gebruik genomen. De nieuwbouw heeft ƒ 105.000, – gekost. Daarvan is ƒ 55.000, – bij elkaar gebracht door het bedrijfsleven. In 1985 brandde de oude koepel af.

Kolhorn Op initiatief van de Stichting ‘Oud Kolhorn’ wordt onder aanvoering van burgemeester Ype Dijkstra in de benedenkolk naar ‘boerengeeltjes’ gevist. Er worden er t.b.v. de renovatie van de ‘Oude Streek’ ruim 1000 boven water gehaald.

17 juni
Koedijk Het schoolvoetbalelftal van de openbare basisschool ‘De Zandloper’ schrijft historie. Als eerste Noordhollands team verovert het de nationale schoolvoetbaltitel. En nog wel ongeslagen!

30 juni, Westwoud 20 juni
Oudendijk Burgemeester J. Castenmiller geeft het sein tot restauratie van de N.H. kerk. De herstelkosten bedragen ƒ 735.000,-. Men komt nog ƒ 250.000,- tekort.

28 juni
Ursem Wim van der Nes (65) viert zijn gouden jublieum als koster van de St. Bavokerk.

30 juni
Westwoud SOW-bestuurder C. Bijl sluit officieel de toegang tot de vuilnisbelt, die op 1 januari 1973 langs het Zittend in gebruik werd genomen. Op een terrein van 45 ha. is ruim 1,5 miljoen ton Westfries huisvuil gestort.

« mei | juli »

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.