Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1993 » maart

Kroniek van West-Friesland - maart 1993

1 maart
Westwoud De dorpsgemeenschap zwaait C. Nijman (65) uit, die 21 jaar het dorpshuis "De Schalm" heeft beheerd. Kees Ooteman (40) volgt hem op.

3 maart
Spierdijk Dirk Schouten van de fanfare "Accordando" ontvangt voor 60 jaar blazen de eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau. De Federatie van Kath. Muziekbonden eert hem met een gouden speld. Hij heeft bovendien nog 24 jaar de voorzittershamer gehanteerd.

4 maart
Lutjebroek Het verpleeghuis "Nicolaas" kan sedert vandaag over een rolstoelbus beschikken. Het huis heeft de gelden voor een flink gedeelte zelf bijeengebracht met allerlei acties.

5 maart
Wijdenes Grietje Stuurman-de Wit treedt na 10 jaar terug als voorzitter van de kantklosschool "Ieder voor allen". Zij wordt tot erelid benoemd, met daaraan verbonden het predikaat ere-voorzitter. Haar opvolgster is Ria C. Kerkhof.

6 maart
Enkhuizen Buurtvereniging "Oosterdijks Belang" heeft met de aanleg van een buitendijkse zwem- en speelgelegenheid een prijs (een bokaal en ƒ 1500,-) gewonnen in de nationale wedstrijd "Kern waar pit in zit". Als gevolg van een interne communicatiestoornis ontbreekt het bestuur bij de prijsuitreiking – door prins Claus – in Utrecht. Door bemiddeling van het gemeentebestuur is de prijs een paar dagen later opgehaald.

8 maart
Schagen Pastoor Van der Stok haalt met behulp van een hoogwerker het haantje van de toren van de Christoforuskerk. De haan is nogal in de rui geweest, tijd om hem nu eens grondig op te knappen. Ook het kruis wordt hersteld.

12 maart
Hoogwoud Cees Benit (74), 50 jaar lid van de kolfvereniging "Niet Klappen", krijgt namens zijn club een gouden kliek op de revers gespeld.

Wieringermeer Op de vuilstort van het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland wordt een kunstwerk bestaande uit twee halve cirkels onthuld door gecommitteerde J. van Es. De cirkels stellen de "onbalans" van het milieu voor.

16 maart
Hoorn Voor het bedrijfspand van Jan Reek Graniet aan de Kernweg wordt t.g.v. het 100-jarig bestaan door het personeel een granieten gedenknaald geplaatst. De firma, opgericht door de grootvader van de huidige directeuren Gerrit Jan en Jan, krijgt het predicaat "hofleverancier" toegewezen.

20 maart
Hoogwoud De eerste gemeentelijke oorkonde van Opmeer wordt uitgereikt aan Afra Mooy-Dam (54): sinds de oprichting in 1972 actief betrokken bij de ambulancepost, maar nu door nieuwe regelgeving buiten spel geplaatst.

De Gouwe De tweede oorkonde gaat naar amateur-tonelist Klaas Hemke (72), die zijn actieve loopbaan bij "De Eensgezindheid" na 55 jaar besluit met een rol in "Het erfdeel van Peet Merai". Van de vereniging ontvangt hij een wandbord met de tekst "'t Is ienmaal wel".

23 maart
St. Maartensbrug Op een boerderij wordt de rieten dakbedekking vervangen door kunstriet. Een belangrijk argument is dat de premie voor de brandverzekering lager is dan bij riet. Het kunstriet verteert niet, kan niet worden aangetast door mos en schimmel en isoleert evenzo goed als riet.

25 maart
Camperduin Schoorls burgemeester L. Quant onthult op de Hondsbossche Zeewering het beeld van strandjutter Simon Gutker, die 60 jaar lang dit beroep heeft uitgeoefend. John Bier uit Alkmaar is de maker van het beeld.

Wijdenes Janny Puff-Bakker neemt na 14 jaar afscheid als lerares van de kantklosschool "Ieder voor allen". Voor haar vele werk wordt zij tot lid van verdienste benoemd. Haar opvolgster is Joke M. Verbruggen-Brey uit Heerhugowaard.

27 maart
Schagen De "Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen" herdenkt het feit, dat zij op 20 april 1893 werd opgericht. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest wordt aan de vereniging het predikaat "koninklijk" verleend. Twee dagen later overlijdt -plotseling- Henk Dogger (77); secretaris sinds 9 februari 1966. Bij de op 31 maart gehouden jubileumtentoonstelling wordt een roodbonte stier van slager Arie Klaver uit Schagen algemeen kampioen.

29 maart
Den Oever G. Baijs (73) slaat de eerste paal voor een nieuwe visafslag. Bovendien komen er een garnalenpelcentrum en een ijsfabriek. De kosten zullen ƒ 9 miljoen gaan bedragen.

« februari | april »

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.