Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1993 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1993

2 december
Wieringermeer Het heemraadschap Wieringermeer vergadert voor het laatst als zelfstandige eenheid. Per 1 januari 1994 gaat het heemraadschap met de waterschappen "Aangedijkte Landen en Wieringen" en "Texel" verder in het nieuw gevormde waterschap "Hollands Kroon".

Waarland Hoofdingeland C. Bruin van het waterschap Groot-Geestmerambacht ontvangt bij zijn afscheid de erepenning van het waterschap.

3 december
Hoogkarspel Cor Does, gecommitteerde gezondheidszorg van het SOW stelt de ambulancepost aan de Sluisweg, een nieuw steunpunt van de Ambulancehulpverleningsdienst van de GGD West-Friesland, officieel in gebruik. De posten Enkhuizen en Medemblik zijn opgeheven. De post Hoogwoud, die door vrijwillig(st)ers wordt gerund, blijft in ieder geval tot 1 januari 1996 in dienst.

4 december
Opmeer Na tachtig jaar vloeit voor de laatste maal melk in de kaasbak van het produktiebedrijf "Aurora". De fabriek sluit als gevolg van een reorganisatieplan van Campina Melkunie. Op 1 februari 1914 werden er de eerste Edammers geproduceerd. (Zie ook "Aurora Opmeer, een zonsondergang" door Volkert J. Nobel. Stolphoevereeks nr. 18 148 blz. geïll.)

9 december
Westwoud De heer J. Oostendorp (68) wordt onderscheiden met de erepenning van de gemeente Drechterland. Bijna 20 jaar heeft hij deel uitgemaakt van de gemeenteraad, eerst van Wesrwoud, o.m. als wethouder (Gemeentebelangen). Ziekte noopt hem tot afhaken. Ook op andere gebieden was deze "bestuurlijke boekhouder" actief.

11 december
Zwaag Piet Visser en Klaas van der Deure van de muziekvereniging "De Herleving" krijgen de oorkonde met "bijbehorende versierselen" van de Nederlandse Katholieke Fanfarebond uitgereikt ter gelegenheid van het feit dat beiden 60 jaar deel uitmaken van "De Herleving".

15 december
Enkhuizen De milieuprijzen 1993 van het SOW, worden uitgereikt aan de Zaadunie te Enkhuizen en aan de milieucommissie Stede Broec.

17 december
Hoorn Na 22 jaar neemt Dick Louwman afscheid als directeur van het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland. Hij krijgt een boekje over zijn eigen loopbaan aangeboden van het CAW. Voor zijn 19-jarige vertegenwoordiging voor de PvdA in de Hoornse raad ontvangt hij de zilveren legpenning van de gemeente. Louwman vertrekt nu naar Bonaire om daar eenzelfde bedrijf te gaan leiden.

18 december
St.Maartensbrug. De hervormde kerk uit 1696 is na een restauratie, die ƒ 750.000.- kostte, als herboren hieruit te voorschijn gekomen. Een comité "De klok moet luiden", 17 jaar geleden opgericht, geeft de kerk terug aan de bevolking. De kerk is eigendom van de stichting "Zijper Kerken". Pikant detail: de kerk en de dominee werden, volgens een oud contract uit de 16e eeuw, door het waterschap betaald. In 1968 had het waterschap "Zijpe en Hazepolder" deze "historische verplichting" naast zich neergelegd. Hierop volgde een proces dat 17 jaar geduurd heeft. In 1982 werd de zaak door het waterschap "Aangedijkte Landen en Wieringen" voor ƒ 900.000.- afgekocht. Met het luiden van de klok door Aris Veuger en burgemeester Gutker wordt de kerk overgedragen. Aris Veuger van het comité wordt voor zijn werk beloond met de titel "ereburger van St. Maartensbrug".

19 december
Hauwert De ijsclub "Hauwert" viert haar 100e verjaardag. De eerste voorzitter was Dirk Kay. De collectebus van de baanveger, aangeschaft bij de oprichting, is er nog. Net als alle handgeschreven notulen. De huidige voorzitter is Gerard Kamp.

Dirkshorn In zijn woonplaats overlijdt op bijna 75-jarige leeftijd Berend Blokzijl: oud-verzetsman en na de oorlog, als voorzitter, vooral actief in de door hem opgerichte Stichting Dienstverlening Verzetsdeelnemers. Hij was een markant man.

24 december
Enkhuizen Als gevolg van de stijgende waterstand in het IJsselmeer is de sluis bij de Drommedaris gesloten. Dat is gedaan om overstromingen in het centrum van de stad te voorkomen. De sluis was 20 jaar achtereen niet dicht geweest. Ook in Hoorn ging de sluis dicht. Een buitendijks gelegen camping te Schardam krijgt met wateroverlast te maken.

31 december
Opperdoes In de dorpen Opperdoes, Midwoud en Abbekerk worden, als Noordhollandse primeur, zogeheten geldkiosken geplaatst. De RABO-vestigingen in deze dorpen worden gesloten.

Schagen De heer A.J. Dekker (80) trekt voor het laatst de deur van de Schager Ijzerwinkel in de Herenstraat -sinds 1947- achter zich dicht. De eerste 20 jaar werkte hij er als knecht. Daarna nam hij de zaak over. En nu is ook deze winkel geschiedenis.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.