Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1994 » oktober

Kroniek van West-Friesland - oktober 1994

1 oktober
Hoorn De aangescherpte milieuwetgeving heeft de giertank met sproeikop uit het weiland verbannen. Veehouders mogen deze drijfmestverspreidingsmethode niet meer gebruiken. De mest moet nu in de grond worden geïnjecteerd. Een taak voor loonbedrijven.

Bobeldijk Dankzij de inspanningen van Sjaak en Nel de Groot en Karel en Ria Corvelijn kan het dorp, na een afwezigheid van 22 jaar, weer kermis vieren. Ditmaal op het terrein achter de voormalige zuivelfabriek. Het succes wordt -helaas- overschaduwd door de diefstal van een in de tent geplaatste heater.

5 oktober
Broek op Langedijk De 65.000e bezoeker passeert de controle van de Broeker Veiling. De familie Dillema uit Oosthuizen maakt dat getal vol. Men hoopt dat, als het museum op 30 oktober sluit, er 70.000 bezoekers zijn geweest.

8 oktober
Hoorn Tot voorzitter van ‘Oud Hoorn’ wordt Ton van Weel (48) benoemd. Hij volgt hiermede Bas Baltus op, die eerder dit jaar overleed. Van Weel was sinds 1985 secretaris van de vereniging. Tegelijkertijd reikt ‘Oud Hoorn’ een onderscheiding uit voor de geslaagde restauratie van de panden aan de Bierkade 1-4 en 4a, waarin o.m. zijn gevestigd een bierbrouwerij en het Museum van de 20e eeuw.

Enkhuizen Het Amerikaanse zaadveredelingsbedrijf Petoseed neemt het in financiële moeilijkheden verkerende bedrijf Royal Sluis over. Het familiebedrijf, in 1868 opgericht Jacob en Pieter Sluis – als “Gebroeders Sluis” – noteerde het afgelopen boekjaar op een omzet van ruim ƒ 200 miljoen een verlies van ƒ 30 miljoen. Directeur H.van Riesen van Petoseed treedt op als interim-directeur.

Waarland De begrafenisvereniging ‘Sint Paulus’ herdenkt het 60-jarig bestaan met de uitgave van een gedenkboek, geschreven door Arnold Lantman. Elk lid ontvangt een exemplaar, waarin de ontwikkeling van het begrafeniswezen is beschreven.

Hoorn Annie Wester – de Vries (71) ontvangt de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifce’. Zij is aktief in de parochie, maar bovenal haar inzet bij het vrijwilligerswerk tijdens de restauratie van de Engelbewaarderskerk wordt beloond.

10 oktober
Wieringermeer K. Steltenpool van het SOW slaat de eerste paal Voor twee hallen, waarin vervuilde grond wordt gereinigd. De reinigers zijn goedkope werkkrachten, nl. bacteriën. Zij zetten vuile grond om in schone. Omdat ze in het najaar en de winter wat trager werken zijn er hallen nodig om het proces ongestoord te kunnen laten verlopen.

Grootschermer In zijn stolp, naast zijn beeldentuin, overlijdt beeldend kunstenaar Nic Jonk (66). In 1965 vestigde hij zich aan het Haviksdijkje, waar hij met zijn beeldentuin begon. Zijn stijl was er een van weelderige ronde vormen.

Bergen In zijn woonplaats overlijdt Cornelis -Kees- Roeper (82): van 1932 tot augustus 1977 inspecteur en secretaris-penningmeester van het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland. Hij was een groot ijveraar voor het raszuiver houden van het Texels schaap. Bij zijn afscheid werd hij tot erelid benoemd.

14 oktober
Warmenhuizen D66-gedeputeerde Els Berman stelt in de nieuwbouwwijk Debbemeer het nieuw gebouwde woonproject ‘De Ploeg’ van de Stichting ‘Dienstverlening Gehandicapten’ in gebruik. Het huisvest 21 bewoners.

16 oktober
Wervershoof Drumband ‘Sint Caecilia’ viert haar 75-jarig bestaan. Negen leden ontvangen een onderscheiding. Dirk Botman, de instructeur, neemt na 47 jaar zijn krachten te hebben gegeven afscheid.

18 oktober
Wognum De bewoners van ‘Sweelinckhof’ krijgen een ‘pannekoekenfuif’ aangeboden ter viering van het feit dat 100 jaar geleden in deze gemeente de ouderenzorg van start ging: door de Congregatie van de Zusters Franciscanessen in het klooster ‘St.Agnes’ met het opnemen daarin van 9 bejaarden. ‘Sweelinckhof’ werd in 1971 in gebruik genomen.

19 oktober
Petten De Pettemer Zeewering is op hoogte gebracht en steekt 12,65 meter boven NAP, (iets hoger dan de Hondsbossche). De zeewering kan nu een superstorm doorstaan. De klus heeft ƒ 4 miljoen gekost.

23 oktober
Opmeer Marie van de Peet, 60 jaar lang lid van ‘Zang en Vriendschap’, krijgt de gouden speld met diamant van de Bond van Opera- en Operette Gezelschappen opgespeld.

25 oktober
Benningbroek De 780 kg zware luiklok van de hervormde kerk is voor herstel naar Duitsland vervoerd. Er ontbreekt een stuk aan. Een Duits bedrijf kan dat er weer in zetten. De klok dateert uit 1525 en werd door Geert van Wou uit Kampen gegoten. Tegelijkertijd wordt de verroeste luid-as vervangen.

30 oktober
Ursem De plaatselijke ijsclub viert haar eeuwfeest. De juiste oprichtingsdatum is niet bekend, maar precies 100 jaar geleden werd de eerste ledenvergadering gehouden. Dé grote motor van de vereniging gedurende de eerste jaren was vice-voorzitter Johan Hille.

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.