Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1994 » november

Kroniek van West-Friesland - november 1994

1 november
Bobeldijk Een wereldprimeur. Op het fokbedrijf Arie Ruyter en Zn. maken twee(!) koeien de melkproductie gelijktijdig van 100.000 kg. vol, t.w. de 11-jarige Pietje 211 en de 15-jarige Aaltje 144. In Noord-Holland hebben inmiddels 272 melkkoeien deze produktiegrens overschreden.

Schagen Dijkgraaf ir. J. de Zeeuw van het waterschap Groot-Geestmerambacht slaat de eerste paal voor het nieuwe gemaal aan de Lutjewallerweg. De paal, 27 meter lang, zakte uit zichzelf 20 meter de grond in, slappe ondergrond dus en een licht ‘klussie’ voor de dijkgraaf.

2 november
Enkhuizen Stadsomroeper Ruud Lippe spaart zijn stem en trekt zijn ‘historisch kostuum’ uit. In een jaar tijd is hij zes keer opgetreden. “Ik heb geen stem voor dit werk”.

3 november
St. Maarten Uitwaterende Sluizen is begonnen met het herstel van de tot monument verklaarde Omringdijk. De dijk werd hier ernstig beschadigd door de wateroverlast in september.

4 november
Zuid-Scharwoude De muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ ontvangt op haar 100e verjaardag de koninklijke erepenning.

5 november
Westwoud Gerda Veerman – Smit, 40 jaar aktief lid van DENEG, ontvangt de gouden speld van het Noordhollands Centrum voor Amateurtoneel. Na 12 jaar voorzitterschap dient ze de vereniging nu als secretaresse.

Anna Paulowna In het Helderse ziekenhuis “Gemini” overlijdt Arie Glim (81). Gedurende 33 jaar (1945-1958 / 1962-1982) maakt hij, stalinistische CPN'er, als éénmansfraktie deel uit van de gemeenteraad. Steeds zorgde een voldoende aantal kiezers ervoor dat de “Rode Prins” zijn zetel kon behouden. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en hem viel ook de puur Polderse onderscheiding ten deel: de “Gerardus Hendrik Geerligs” penning. In 1942 werd hij door de Duitsers gearresteerd. Hij overleefde zes concentratiekampen.

7 november
Sint Pancras Piet Veldboer (55) beëindigt na 30 jaar zijn carrière bij de vrijwillige brandweer. Vanaf 1 oktober was hij commandant en wordt nu opgevolgd door Rob Water.

8 november
Medemblik De 1 megawatt windmolen in de Wieringermeer is door het PEN afgestoten en overgenomen door de Wind Energie Onwikkelings Mij. Deze zal de molen een stuk inkorten. De energie zal teruggeleverd worden aan het PEN. De molen heeft oorspronkelijk 4 miljoen gulden gekost en was vanwege de vele mankementen een blok aan het been van het elektriciteitsbedrijf.

10 november
Oosthuizen De Koninklijke Kaasfabriek Eyssen bv wordt een 100%-dochter van de Friese zuivelcoöperatie Frico Domo. Deze had reeds een belang van 49% (Zie ook ‘Eyssen, 100 jaar kaas’, door Volkert J. Nobel in de 50e bundel, 1983 blz. 150-162).

12 november
Anna Paulowna Het gemaal ‘J.C. de Leeuw’, gebouwd in 1913, is stilgezet. In het gemaal ‘Wijdenes Spaans’ bezit de polder nu een modern waterbeheersingssysteem. Het is nu mogelijk om in tijden van droogte de gewassen te besproeien. Door het hoge zoutgehalte van het water was dat voordien onmogelijk.

Heerhugowaard Op de door de Bedrijfskring ‘Heerhugowaard’ georganiseerde manifestie ‘Heerhugowaard werkt’ wordt Clement Koster, werkzaam in het gelijknamige houtbewerkingsbedrijf van zijn vader, gehuldigd als 10.000e werknemer in de gemeente.

14 november
Haarlem In zijn huidige woonplaats Den Haag overlijdt mr. Ferdinand J. Kranenburg (83): van 1 februari 1964 tot 1 mei 1976 commissaris van de Koningin in Noord-Holland; daarvoor – voor de PvdA – staatssecretaris van defensie. Hij was groot-officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij was de laatste CdK, die in het Provinciehuis het officiële ambtskostuum droeg. Hij deed dat bij zijn afscheid. Zijn naam leeft voort in het provinciale “Mr. Kranenburg monumentenfonds”.

15 november
Schagen Oud-staatssecretaris van onderwijs, mevr. N. Ginjaar-Maas stelt de nieuwbouw van de Openbare Scholengemeenschap ‘Schagen’ officieel in gebruik. Alle 1200 leerlingen, 76 docenten en 19 ondersteunende personeelsleden zitten aan de Wilhelminalaan nu onder één dak. Het is een ontwerp van ir. R. Bakker.

Enkhuizen Wethouder Henk van Doornik plaatst een nieuwe met 23 karaats bladgoud belegde windvaan op de gerestaureerde koepel van de Koepoort.

18 november
Kolhorn Mevrouw B. van der Welle-Heinis overhandigt aan P. Gosliga, voorzitter van de Stichting Oud Kolhorn een album met 50 prentbriefkaarten uit de periode 1910-1935. De collectie werd door wijlen haar man bijeengebracht.

19 november
Hoogkarspel De 106 jaar oude ijsclub neemt op haar complex aan de Sluisweg het door ruim 50 vrijwilligers gebouwde clubgebouw in gebruik. Op 8 april ging hiervoor de eerste paal de grond in.

« oktober | december »

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.