Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 1994 » december

Kroniek van West-Friesland - december 1994

1 december
Enkhuizen Een afslankkuur van wethouder Joop Knukkel, gemeentebode Ruud Lippe en kok Ben Hoogendijk levert 104 pond verlies op. Maar de portemonnee van de Nebas, een watersporrvereniging voor gehandicapten werd door deze aktie ƒ 3.000,- dikker.

Enkhuizen De Eucheriuskapel, in gebruik als gymnastieklokaal, is door de gemeente verkocht. Leden van de archeologische werkgroep van “Oud Enkhuizen” leggen een oude gothische toegangspoort bloot, die verborgen zat achter een muur. De projectonrwikkelaar die het gebouw gaat exploiteren besluit de poort te behouden en deze in te passen in de verbouwingsplannen.

5 december
Schagen De provincie neemt het Noordhollandskanaal over van Rijkswaterstaat. De provincie ontvangt voor het jaarlijkse onderhoud ƒ 7,5 miljoen. Bruggen, die nu nog op afstand worden bediend, zullen ter voorkoming van gevaarlijke situaties weer personeel krijgen. In het verleden zijn onregelmatigheden voorgekomen met de op afstand bediende bruggen.

8 december
Avenhorn Rebecca Leeuw, eerste kind van Rens en José Leeuw, brengt het inwonertal van de gemeente Wester-Koggenland op 13.000.

11 december
Hoorn Dr. Gerrit Bouter (87), van 1 september 1955 tot 1 augustus 1972 rector van het Westfries Lyceum, wordt in zijn woning aan de Koepoortsweg levenloos aangetroffen. Hij blijkt om het leven te zijn gebracht.

13 december
Alkmaar Na de twee aardschokken eerder dit jaar, heeft het KNMI besloten tot het plaatsen van een trillingsmeter in de Philistijnsche Polder. De meter heeft ten doel om voortdurend de trillingen in de ondergrond te meten en wordt geplaatst op een diepte tussen de twee- en driehonderd meter. Men wil zekerheid hebben of de schokken, die nu gemeten gaan worden, een natuurverschijnsel zijn of dat de oorzaak bij de gaswinning moet worden gezocht.

Berkhout Met enig ceremonieel krijgt het echtpaar Van der Heiden de sleutel uitgereikt van de nieuw gebouwde woning aan de Schuitenmaker 18, de 750e woning van het gemeentelijk woningbouwbedrijf Wester-Koggenland.

16 december
Hoorn Mevr. ir. A.P. Luitwieler, de scheidende directeur van het Agrarisch Onderwijs Centrum, wordt benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Zij begon in 1978 als directeur van de toen nog Rijksmiddelbare Tuinbouwschool met 63 leerlingen. Het AOC – met vestigingen in Grootebroek en Heerhugowaard – telt er nu zo'n 1500.

20 december
Schellinkhout In zijn huidige woonplaats Hoorn overlijdt Jan Boot (90). Van 1954-1967 diende deze fruitkweker de veiling ‘Op Hoop Van Zegen’ in Blokker als secretaris, nadien (1967-1972) als voorzitter. In die kwaliteit was hij één van de grondleggers van de fusieveiling WFO, waarvan hij erelid was. Jan Boot was ridder in de Orde van Oranje Nassau.

21 december
Bergen Op 73-jarige leeftijd overlijdt Zeger Bakker. Deze Venhuizer boerenzoon, die zijn carrière begon als inspecteur van het Nederlands Rundvee Stamboek, bracht vooral in de jaren zestig als directeur van de door hem opgerichte BV Internationale Vee-Export Mij. duizenden stuks stamboekkoeien, vooral uit Noord-Holland, ‘all over the world’.

26 december
Warmenhuizen In zijn woonplaats Amsterdam overlijdt de econoom prof. Joop J .Klant (79). Na het overlijden van zijn vader, secretaris/penningmeester èn betaalrneester van de veiling ‘Warmenhuizen en Omstreken’ in 1939, fungeerde hij enige jaren als Secretaris van de Provinciale Commissie uit de veilingen in Noord-Holland. Na een korte literaire loopbaan rondde hij zijn studie economie in 1972 af met een proefschrift. In 1993 werd hij onderscheiden met de Pierson-penning van de Nederlandse Bank; de hoogste onderscheiding voor economen in Nederland. (Zie ook: ‘Een kijkje in de geschiedenis van Warmenhuizen’, Stolphoevereeks nr. 12 blz. 118-121).

't Zand Alhier overlijdt Jacob Baken Gzn. (93). Van 16 augustus 1946 tot 1 juni 1966 burgemeester van de gemeenten Nieuwe Niedorp en Winkel. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau.

31 december
Heerhugowaard Notaris J.B.H.M. Eskens (62) vindt het met 35 dienstjaren welletjes. In 1973 vestigde hij zich als eerste notaris in deze gemeente: met één secretaresse in een bouwkeet aan de Lindenlaan. Hij laat een kantoor – in het gebouw L'Arcade – achter met 35 werknemers. Zijn zoon Hans volgt hem op.

Hoorn De Agrarische Onderwijs Centra van Hoorn en Alkmaar beleven de laatste dag van hun zelfstandigheid. Per 1 januari 1995 gaan beide centra verder onder de naam AOC Clusiuscollege met 3500 leerlingen en 350 docenten, verdeeld over tien scholen in respektievelijk Hoorn (2), Alkmaar (2), Heerhugowaard, Schagen, Grootebroek, Purmerend, Amsterdam-Noord en Castricum. Alle agrarische opleidingen in dit land boven het IJ zijn daarmee in één hand gebundeld. Algemeen directeur is Hip Breebaart.

Hoorn De tabaks-, koffie- en theezaak annex koffiebranderij van de fa. P. Antzn. Kaag, sinds 1793 in het monumentale pand ‘De Gekroonde Jaagschuit’ gevestigd op de hoek Breed-Achterom, sluit de winkeldeur. Vier generaties Kaag hebben in dit pand gearbeid. Einde van een traditie.

Wieringerwaard Na 33 jaar houdt slager Piet van Zoonen het in zijn slagerszaak aan de Zuidzijperweg voor gezien. Einde aan 100 jaar slagerij Van Zoonen (opa Arie, vader Gerrit en zoon Piet) in dit dorp.

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.