Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Kroniek van West-Friesland » 2004 » november

Kroniek van West-Friesland - november 2004

2 november
Obdam/De Weere Achter de Sint Victorkerk is een beeldje geplaatst, dat herinnert aan die kinderen die ooit in ongewijde aarde zijn begraven. Ook in De Weere bij de Sint Lambertuskerk is een dergelijk herinneringsbeeldje geplaatst.

3 november
Schagen De ruilverkaveling van de Schagerkogge is na 26 jaar gereed, 3400 ha ging op de schop à raison van 33 miljoen euro. Opzet was om te komen tot een moderne bedrijfsvoering voor boer en tuinder. Aanvankelijk was er veel verzet tegen deze verkaveling.

4 november
Hoorn Het Verenigd Hoorns Orkest, beter bekend onder de korte naam Sinfonia, bestaat 75 jaar en viert dat met een concert in de Oosterkerk. Solist bij deze uitvoering is violiste Berthe Blom. Tevens is dit het afscheidsconcert van dirigent Richard Heuckeroth van Hessen. Eenentwintig jaar heeft hij het orkest geleid.

5 november
Spierdijk De locale afdeling van de Ned. Kath. Jongeren Beweging viert het 70-jarig bestaan. En daar hoort een feest bij. Het is mogelijk nog de enig overgebleven afdeling in Nederland. Ooit was de binding met de kerk sterk, men moest naar de bijeenkomsten. Dat is nu niet meer het geval, de band is losjes.

6 november
Hem Meindert Vriend zingt 60 jaar in het Lucaskoor en ontvangt de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Ook worden nog acht andere leden van het koor met eretekenen onderscheiden.

13 november
Wieringen Elbert Lont (55) overlijdt onverwacht. Hij was voortrekker van de biologische landbouw en secretaris van de Agrarische Natuurvereniging.

16 november
Nibbixwoud Gerard Ettes (55), bijna 25 jaar betrokken bij de brandweer in zijn dorp wordt bij zijn afscheid benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Wel blijft hij actief binnen de ijssport.

18 november
Slootdorp In de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog verbleven er circa 200 joden in het werkdorp Nieuwesluis. Zij zijn naderhand allen omgekomen in concentratiekampen. De vitrine met hun namen wordt overgebracht naar het gemeentehuis in Wieringerwerf. Het gebouw in Slootdorp waar de vitrine aanvankelijk was ondergebracht zal worden gesloopt.

20 november
Bovenkarspel Met een receptie in Het Roode Hert viert huisarts Nico Nieuwendijk zijn zilveren jubileum: ‘een leven zonder feesten is als een weg zonder pleisterplaatsen,’ zo luidt zijn recept.

Medemblik De ijs- en skeelervereniging Radboud bestaat 100 jaar. Toos Nagtzaam-Korte (73) wordt ter gelegenheid van het eeuwfeest benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Zij heeft zich voor het verenigingsleven op velerlei terreinen verdienstelijk gemaakt.

21 november
Zwaagdijk-West De kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere bestaat 75 jaar. Na de kerkdienst trekken de kerkgangers in optocht naar een feesttent waar een brunch klaar staat.

Hoorn André Ruitenberg ontvangt de gouden Gregoriusspeld voor zijn 40-jarig jubileum bij het Sint Caeciliakoor.

24 november
Hoorn De stolphoeve aan de Lageweg, nu ingeklemd in een nieuwbouwwijk en waarin de familie Peetoom jarenlang heeft geboerd, krijgt een nieuwe toekomst. De stolp gaat een nieuwe tijd tegemoet als De Vlindertuin, een begeleid woonproject. Oud-wethouder Jaap Schaper, wiens laatste klus het was, mocht meehelpen met het uitdelen van de sleutels aan de 16 jongeren, die hier een eigen appartement hebben gekregen.

26 november
Medemblik De hervormde en de gereformeerde kerk gaan met ingang van vandaag als de Protestantse Kerk Medemblik samen verder. Bij de notaris wordt de akte gepasseerd. Beide geloofsgemeenschappen zijn één van de eerste kerken in Nederland in dit nieuwe verband.
Niedorp Burgemeester Leny Jansen-van de Gevel (63), sinds 16 oktober 1993 eerste burger van de gemeente Niedorp, hangt haar ambtsketen om de hals van loco-burgemeester Jan Piet Beers. Op zijn beurt hangt hij haar de erepenning van de gemeente om. Zij houdt in haar afscheidsspeech de raadsleden voor om respect te hebben voor elkaar, waarbij zij doelt op de weggestuurde wethouder Mastemaker.

Hoorn Op de Blauwe Berg aan de Provincialeweg slaan de betrokken portefeuillehouders, officieel 13 in getal, de eerste paal van het Westfriese Streekarchief. De huidige ruimte in het Hoornse stadhuis is te klein. Door bezwaarprocedures is de bouw een jaar verlaat. De kosten van het nieuwe gebouw bedragen € 5,8 miljoen.

27 november
Abbekerk Het plan van toedeling voor de ruilverkaveling De Gouw (6500 ha) is na uitspraak door de Alkmaarse rechtbank definitief geworden. Twee agrariërs hadden bezwaar aangetekend tegen de toedeling.

Alkmaar In zijn woonplaats overlijdt Jan Bos (90). Van 1957 tot 1977 was hij secretaris van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Warmenhuizen Piet Jonker (66) overlijdt na een emstige ziekte. Tijdens zijn leven heeft hij zich ingezet voor allerlei goede doelen. Op 23 oktober voltooide hij nog een gesponsorde voetreis naar Rome: een voettocht van 2500 km ten behoeve van een ziekenhuisproject op Borneo.

« oktober | december »

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.