Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 7-8

Zo was het vroeger...

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 7-8.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Piet Kistemaker.

1. „Soppers-eivend

Eigenlijk was sopperseivend maar een heel flauwe schaduw van het oogstfeest, zoals dat in de middeleeuwen op landgoederen en grote bouwhoeven gevierd werd...
Hier in West-Friesland, met zijn vele kleine bedrijven, merkte je daar niet zoveel van. Toch werd bij het „mosterdhokken” de laatste hoop met een fraaie pluim of krul voorzien en werd dat een „soppershok” genoemd...
Want, als de zaadoogst eenmaal binnen was, wachtte het werkvolk oudtijds met verlangen op de sopperseivend. Dan werd „het volk” met hun vrouwen op een avond in de week bij den baas verwacht en onthaald op lekker eten en drinken. Gewoonlijk eerst een flink maal grauwe erwten met gesmolten boter en daarna „sop”, zachtgekookt wittebrood, eveneens rijkelijk overgoten met gesmolten roomboter... Als daarna dan nog de brandewijnkruik rondging, laat de stemming zich verder wel raden...
Jammer genoeg ontaardde zoo'n sopperseivend al te vaak in een vreet- en zuippartij, waar het schraalgehouden „volk” zich voor een heel jaar schadeloos stelde... met de gevolgen van dien.
Nu is daar niets meer van over... Misschien is er nog ergens een royale baas, die een gulden extra in het loonzakje doet... dat is dan ook alles. Het feest-van-den-oogst wordt hier niet meer gevierd. Dat was vroeger anders... was het ook beter?

2. Zangers met de ster...

Donkere dag vóór Kerstmis... Loodgrauwe lucht, die bergen sneeuw belooft... En dan opeens: De Ster!
Twee sjofele mannetjes, met een enorme ster, ruim een meter in doorsnee. Een zespuntige reuzenster, Witbeplakt, eerst met linnen, dan met papier, met kleurige randen en bonte plakplaatjes.
En de ster draait...
Een klein mannetje, dat zijn hele leven nog geen zangles gehad heeft, zingt schor en draaierig: „Star-re vannet O-oo-oosten, wil nog-geres verrijze...” De ander rukt telkens aan een punt van de ster. En de ster draait... de bonte plaatjes en de kleurige randen worden tot rode, blauwe en groene cirkels... en worden weer plaatjes en randen...
De kleine man zingt...
Een moeder luistert en de kinderen gapen het wonder met open mond aan...

Enkele huizen verder verslaan de mannen hun chronische dorst in een kroegje. De ster hangt in een hoek tegen de muur, onderstboven, vies en grauw... In onze hoofden zingt het nog na: „Sterre van 't Oosten, wil nog eens verrijzen „
Zo was het vroeger... Zou het ooit weerkeren?

Piet Kistemaker

 

Allemanswerk

Wij zullen van tijd tot tijd allerlei belangrijke onderwerpen in het middelpunt van uw belangstelling plaatsen, om dan met ieders medewerking tal van bizondere gegevens te verzamelen.
Natuurlijk beginnen we met de boerenwagen eens in elkaar te zetten en van alle kanten te bekijken. Wie helpt een handje? Kent u nog oude sierlijk bewerkte exemplaren, fragmenten van het snijwerk, gedichten en spreuken op het achterkret enz. enz.? Schrijf ons alles wat u weet, eventueel met tekeningen en foto's er bij, dan zullen wij trachten hiervan een aardig geheel te maken. Het eerste originele gedicht staat reeds op de voorpagina, het werd ons medegedeeld door den heer A. J. Waiboer, dijkgraaf van de Waard- en Groetpolder en is afkomstig van een boerenwagen uit Winkel.

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.