Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 17-18

Nieuwe Vensters in de oude school

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 17-18.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Dankbaar denken wij aan onzen vriend en leermeester, wijlen den Heer
G. IJff, dien wij dezer dagen naar zijn laatste rustplaats brachten,
want hij onderbrak het lesgeven en opende de vensters, wanneer er een
lijster zijn liedje zong in het kreupelhout naast onze school....

U moet onze titel niet al te letterlijk opvatten, want het zou van weinig begrip getuigen, wanneer wij op dit ogenblik gingen pleiten voor modernisering van schoolgebouwen, terwijl men nog in vele plaatsen achter dichtgespijkerde ramen zit, omdat er zelfs geen ruitje voor een dakvenster te krijgen is!

Wanneer wij dus spreken over nieuwe vensters in de oude school, dan bedoelen wij dit in hoofdzaak figuurlijk en richten ons dus niet in de eerste plaats tot gemeente- en schoolbesturen, maar tot de leerkrachten zelf, die op eenvoudige wijze „het uitzicht” van de leerlingen toch kunnen verruimen en in deze rubriek enig materiaal zullen aantreffen, waar zij bij deze ongewone verbouwing, misschien een nuttig gebruik van kunnen maken, mits zij zich de moeite willen getroosten dit zelf pasklaar te maken.

De verenigingen, die „De Speelwagen” laten uitrijden en zij, die voor de klas staan streven er naar om bij oud en jong belangstelling op te wekken voor het mooie en historisch-waardevolle, waar men in de naaste omgeving kosteloos van kan genieten.

Door de ramen van de oude school zag meester nauwelijks zijn eigen tuintje en de kinderen dikwijls slechts de torenspits van weerhaan tot galmgaten, waar in het donker de wijze uil zijn nest had!
En toch was het meesters taak, en velen vatten deze ernstig op, om de levende werkelijkheid van buiten over de hoge raamposten in school te brengen.
Wat een gesjouw!

Wij spreken aarzelend het woord onderwijsvernieuwing uit, omdat wij vrezen dat het ook in „De Speelwagen” doodgepraat wordt, maar een practische bijdrage zouden we reeds leveren, wanneer wij er samen in slagen zonder glas toch nieuwe vensters in de klas aan te brengen, waardoor school en omgeving slechts gescheiden worden door een onzichtbare wand.

De heer E. Kroeskop, leraar aan de Rijkskweekschool te Alkmaar, die het klappen van de zweep al vaker gehoord heeft, verklaarde zich bereid u te assisteren en leiding te geven zolang de reis moet duren om dit doel te bereiken...
Neemtu dus plaats bij hem op het bankje, luister en doe mee.

G. K.


„S je niet kenne wat je wille, dan moet je wille wat je kenne”

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.