Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 24

De Zandhoeve

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 24.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Boven op een duintop, aan de weg van Bergen naar Schoorl ligt „De Zandhoeve”, een halfwas kasteeltje, waarin tijdens de oorlog „edele Germaanse wijn” werd gedronken door een welgestelde overrompelaar, die wellicht de duintop prefereerde om Albion in de gaten en de wijn om de moed er in te houden.

Toen deze hem tenslotte in de schoenen was gezonken en hij van zijn hoge positie naar beneden rolde, viel plotseling het geluk in de schoot van de Volkshogeschool, welke hier een waardig onderdak heeft gevonden, wat de heren Kaminsky, Rauter c.s. na een vrolijk drinkgelag in Dromenland1 ongetwijfeld nooit voor de geest zal hebben gezweefd.

Reeds enige maanden komen daar nu al geregeld jonge mensen van alle standen en levensopvattingen bijeen om in bijna volmaakte gemeenschap zich te wijden aan „brandende kwesties” in de juiste zin van het woord.

Onze minister-president heeft voor de Verenigde Volken verklaard dat we meer wetenschap dan wijsheid hebben. Wie zijn balans in evenwicht wil laten brengen, begeeft zich eens naar de Volkshogeschool, want daar treft men de ijkmeesters van onze beschaving, die de juiste maat kennen en weten wat afwegen is.

Wanneer onze weg hler langs voert, zullen wij stellig paard en wagen stallen in het koetshuis om eveneens het volle pond te krijgen en bovendien van een wijd uitzicht te genieten.

„De Speelwagen” zou men in zekere zin een volkshogeschool-tje op wielen kunnen noemen, dus komen wij daar niet in vreemd gezelschap.
U zult er meer van horen!

G. J. Honig

1 Zo wordt door de cursisten één van de luxueuse slaapkamers genoemd.


„Keert de welvaart langzaam weer,
Bloeit niet alles als weleer,
Strijdt gij nog met last en plagen;
Torscht die rampen met geduld:
Eenmaal wordt uw hoop vervuld;
Dankbre vreugd vervangt het klagen”.

± 1815

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.