Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 28-29

Op Doorreis ...

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 28-29.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Purmerend — Door het weer in gebruik nemen van de Stadstekenschool voor haar oorspronkelijk doel, heeft het museumbestuur tot haar spijt de verzameling tijdelijk moeten overbrengen naar school D aan de Paardenmarkt.
Gelukkig is dit gebouw centraal verwarmd, zodat de collectie wel goed bewaard blijft, maar voor het publiek voorlopig toch niet in zijn geheel te bezichtigen is.
De begunstigers worden verzocht te duimen voor een eigen gebouw!

Beemster — Bij testamentaire beschikking van wijlen de Gebr. v. Dort werd het museum dezer dagen verrijkt met een prachtig staand horloge.
- In de vergadering van V.V.V. „Beemsters Welvaart” vestigde de heer A. Tol de aandacht op de monumentale poort van „Arentsburcht” aan de Rijperweg, welke dreigt in te storten.
Deze poort is één van de weinige overblijfselen van de vroegere buitenplaatsen.

Oudkarspel — In het „Huis van Brederode” zette de heer K. Zeeman zijn lezingen over de historie van De Langedijk voort.

Castricum — De Middeleeuwse kerk van de Ned. Herv. Gemeente verkeert in zodanige toestand van verval, dat de tijd niet ver meer is of Castricum heeft er nog een ruïne bij.

Ilpendam — Onder leiding van den architect Plas uit Purmerend wordt het interieur van de Ned. Herv. Kerk gerestaureerd. Wij hopen hier nader op terug te komen.

De Rijp — De prachtige gebrandschilderde ramen, die tijdens de oorlog ondergedoken waren, worden op het ogenblik opnieuw in de kerk geplaatst.
De klok van de R. K. kerk heeft weer het Kerstfeest ingeluid.

Broek in Waterland — De bekende tekenaar Jo Spier is met zijn gezin weer in het bekende antieke Broekerhuis „Hildebrandt” komen wonen, omdat hij zich nergens ter wereld zo tevreden gevoelt als in de vredige sfeer van het wijde Waterland. De heer Spier verklaarde zich spontaan bereid met „De Speelwagen” mee te rijden om af en toe op zijn wijze ons gezelschap iets bizonders aan te bieden. Wij heten hem dus van harte welkom.

Grosthuizen — Bij het turfsteken op een der landerijen aan de Hoornse Jaagweg vond de heer Hiemstra een zeer oud kruikje, dat volgens het Biologisch-Archaelogisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen uit de elfde of twaalfde eeuw stamt. Drie Meren

Zaandam — Door de Zaandamse Gemeenschap werd onlangs een commissie voor huisvlijt en volkskunst in het leven geroepen. Deze commissie zal in April een molententoonstelling organiseren, waarvoor een comité is gevormd, bestaande uit de heren C. Bakker, J. Breeuwer, Kl. Boerendans, J. Kruyver, J. van Oostveen, J. Kelder te Koog aan de Zaan, J. C. Honig te Zaandijk, F. Mars te Wormerveer, E. Davids en F. Landsman te Westzaan.
Allen die molen-modellen, olieverfschilderijen, aquarellen, etsen, grote foto's en reproducties (ook afbeeldingen van molens buiten de Zaanstreek kunnen dienen) in hun bezit hebben, worden uitgenodigd deze voor bovenbedoelde expositie af te staan.

Teyler's Stichting te Haarlem heeft met als sluitingsdatum 1 Januari 1948, een prijsvraag uitgeschreven, waarin zij vraagt een beschrijving van de munten, die het gewest West-Friesland tussen 1586 en 1803 heeft uitgegeven in Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Het Vrije Volk

In de Rijper Courant verschijnt op het ogenblik een serie artikelen over de droogmaking van de Graftermeer, (waarschijnlijk) van de hand van wijlen den heer P. Schuurman.
De hoofdopzichter van het Waterschap De Beemster, de heer C. J. van der Oord, publiceerde zijn dagboek van de inundatie in de „Drie Meren”.

Ziet u, dergelijke berichten van enige regels houden de reizigers op de hoogte van alles wat er op ons terrein in deze streken gaande is. We zouden u willen verzoeken er een briefkaartje aan te wagen om ze ons te doen toekomen.
Deze reis waren we zelf reporter, maar om vollediger en over alle dorpen en steden zo nu en dan iets te kunnen mededelen, kunnen we uw hulp niet ontberen. Wilt u zo vriendelijk zijn? Bij voorbaat onze dank.
Wij verwachten, dat u niet zult vergeten ons de eventuele bron van uw berichtje te vermelden.

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.