Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 32

We zijn er nog niet, maar we komen er wel

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 32.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Ook voor ons geldt deze slagzin en hij is zeker niet in het minst van toepassing op deze eerste reis.
Wij op het kret zijn ons ten volle bewust dat de wagen nog wat piept en kraakt, maar troosten ons met de gedachte, dat we geen gebrek aan wagensmeer zullen hebben, want van vele kanten werd dit onmisbare artikel ons aangeboden.
Hoewel alle leveranciers nog niet genoemd kunnen worden en wij verwachten, dat bovendien tal van reisgenoten ons van dienst willen zijn om de gang er in te houden, hebben wij op de omslag toch reeds een aantal van onze goede adressen vermeld om U gerust te stellen.

De volgende keer hopen we die lijst te kunnen aanvullen. Wij zullen U dan ook vertellen hoe de reis georganiseerd is en hoe het mogelijk is gemaakt, dat zovelen voor weinig geld kunnen meerijden.
Bewaart Uw reisverslagen zuinig, want U kunt ze later laten inbinden, waarvoor een speciale regeling wordt getroffen.


Uitgediend?

's Werelds beloop, het begin, midden en einde aller dingen, wordt ons wel treffend voor ogen gesteld als we eens een ogenblik uitstappen op de Julianabrug te Zaandijk.
Links de Ooievaar, rechts de Dood en voor ons het bruisende leven: de Zaan.
Zijn wij de eersten die hier filosoferen of waren de oude molenaars reeds even diepzinnig?
Het zij hoe het zij, maar wie in onze dagen uitsluitend recht vooruit ziet en niet even de blik naar beide zijden werpt, ontgaat veel van de diepere zin van komen en gaan, waartussen het Zijn ons rusteloze leven is.
Beide uitgediende oude molens schijnen hiervan te getuigen en zij smeken op de oevers van de Zaan niet alleen om erkenning van hun historische, maar ook van hun symbolische waarde!

Wij wensen „de Zaansche Molen” veel succes bij haar ijverig pogen om deze molens te behouden.

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.