Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 2 » pagina 53

Kunst per kilo

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 2, pagina 53.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Porte-Wit.

Wie de sensatie wil beleven een echte oude Hemonyklok van dichtbij te bekijken, moet naar de Hervormde Kerk in Heer Hugowaard gaan.

Deze kerk, die zelf over enige weken eerst vijfenzeventig jaar zal zijn, bezit een oude Hemonyklok. Deze behoorde oorspronkelijk tot een carillon van de stad Culemborg. In de stichtingsjaren van de genoemde kerk stelde men te Culemborg niet langer prijs op „deze antiquiteit” die volgens de vroede vaderen aldaar slechts „dood kapitaal” was en verkocht haar voor tachtig cent per kg aan een handelaar. De arme gemeente Heer Hugowaard was best tevreden met een tweedehands klok en werd door haar armoe de bezitster van een kunstwerk. De meningen over „dood kapitaal” en „antiquiteiten” zijn veranderd en nu doet het gemeentebestuur van Culemborg z'n uiterste best om de verspreide klokken weer te verzamelen. Met het kerkbestuur van Heer Hugowaard was een regeling getroffen, maar het gelukte niet meer de klok aan de vordering te onttrekken. Zij is evenwel teruggekomen (zij het zonder klepel) en per abuis weer in Hugowaard gebracht – ze had nu ineens doorgezonden moeten worden naar Culemborg. Dit zal alsnog gebeuren en in afwachting van dat vervoer staat ze in het portaal van de kerk. Wie van deze ongewone gelegenheid om een Hemonyklok nauwkeurig te bekijken, gebruik wil maken, is welkom – maar hij moet zich haasten. Onverwachts kan de klok gehaald worden voor „de thuisreis”.1

Voor de liefhebbers de volgende feiten: Gewicht: 571 kg; diameter 98 cm; toon g. Opschrift: de namen van de Culemborgse magistraten (met hun wapens). Versiering: een fries voorstellende bruiloft van de Lapithen, waar de centauren de vrouwen schaken, omslingerd met bloemranken. Onder het randschrift slingers van bladeren en vruchten met engeltjes.
Voorts staat op de klok het grootzegel van de stad Culemborg.

Mr Belonje wijdde aan deze klok een heel uitvoerige beschrijving in zijn boek: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in Kerken van Noord-Holland, deel III, blz. 276. Deze bladzij bevindt zich in het kerkarchief, waaraan deze gegevens zijn ontleend.

Porte-Wit

1 Zo juist ontvingen wij bericht, dat de klok reeds „op transport is gesteld”.

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.